Overzicht politieke peilingen VRT/De Standaard
Info & creditsmeer info
Methodemeer info
vlaamsVlaams federaalFederaal
slide_background

Overzicht politieke peilingen VRT/De Standaard

Voorwoord door Ivan De Vadder

Welkom bij "Overzicht politieke peilingen VRT/De Standaard". In de maand oktober van het jaar 2002 namen de VRT en de krant De Standaard het initiatief om in Vlaanderen een peiling te organiseren naar de kiesintenties bij het Vlaamse publiek. De VRT en De Standaard gingen in zee met het peilingsbureau Tns-Media. De samenwerking is intussen al meer dan 10 jaar oud. In die periode is er in het Vlaamse politieke landschap heel wat veranderd.

In oktober 2002 was Guy Verhofstadt nog maar enkele jaren premier van een paarsgroene regering; Patrick Dewael was de Vlaamse minister-president; het kartel SP.A-Spirit was niet geboren; Patrick Janssens was nog voorzitter van de SP.A; Vlaams Belang heette nog Vlaams Blok en Groen heette nog Agalev. Van een kartel tussen CD&V en N-VA was nog geen sprake; en Stefaan De Clerck was toen nog de voorzitter van de christendemocraten. De politieke wereld in Vlaanderen ziet er op dit moment helemaal anders uit.

Wie wil terugblikken op die evolutie krijgt nu een praktisch, visueel instrument aangereikt. Dit overzicht geeft een beeld van de omvang van de verschillende partijen in Vlaanderen op verschillende tijdstippen.

Ankerpunten zijn de verschillende verkiezingen in de loop van die jaren. De peilingen tussen die verkiezingen geven de evolutie aan in de publieke opinie. En voor de duidelijkheid hebben we het politieke universum telkens opgedeeld in regeringspartijen en oppositiepartijen, zowel op Vlaamse als op federaal niveau. Want vanaf de Vlaamse verkiezingen van 2004 lopen die twee coalities niet meer gelijk.

Veel grasduinplezier.

Ivan De Vadder

Vragen? @vadderiVRT

slide_background

Verkiezingen over één jaar

Er moeten nog twee begrotingen worden opgesteld. Dat wil zeggen, eentje moet worden bijgestuurd, en de andere moet worden ingediend bij de Europese Commissie, in het begin van oktober 2013.

De staatshervorming moet afgerond. Het werk rond de overheveling van de bevoegdheden mag dan al een eind opgeschoten zijn, de moeilijkste klip van de financieringswet moet nog altijd worden genomen.

Men moet nog altijd een beslissing nemen in het dossier van het eengemaakte statuut voor arbeiders en bedienden. Deadline is 8 juli 2013.

Tenslotte moet de regering eindelijk beslissen over 101 topbenoemingen in overheidsbedrijven en administraties.

slide_background

De Eurocrisis en haar impact

Maart 2012 tot oktober 2012

De regering-Di Rupo krijgt vooral af te rekenen met de economische toestand. De Eurocrisis zet de begroting onder druk. Aanbevelingen van de Europese Commissie pleiten ondermeer voor maatregelen in de pensioensector, het aanpassen van het indexmechanisme en aanpassingen van de arbeidsmarkt. Het zorgt voor spanning tussen liberalen en socialisten in de regering. N-VA voert intussen oppositie tegen wat zij “een belastingsregering” noemt.

04/03/2012

Olivier Deleuze en Emily Hoyos worden de nieuwe voorzitters van Ecolo.

21/04/2012

Bart De Wever stelt zich officieel voor als kandidaat-burgemeester voor Antwerpen.

13/07/2012:

De Kamer keurt de splitsing van de kieskring BHV goed.

19/07/2012

De koning ondertekent de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, en de andere wetten uit de staatshervorming. De pers en alle politieke partijen, behalve het Vlaams Belang, worden hiervoor uitgenodigd. De N-VA gaat niet in op de uitnodiging.

22/08/2012

Federaal minister Paul Magnette (PS) kondigt aan dat hij de federale regering verlaat als hij verkozen wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen.

slide_background

Eindelijk een regering

September 2011 tot Maart 2012

18/09/2011Tobback voorzitter

Bruno Tobback volgt Caroline Gennez op als voorzitter van de SP.A. Hij vervangt haar ook bij de onderhandelingen voor een federale regering.

13/09/2011Leterme weg

Yves Leterme (CD&V) wordt adjunct-secretaris-generaal van de OESO, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Hij blijft wel premier van lopende zaken tot aan de vorming van een nieuwe regering.

19/09/2011Breuk tussen MR en FDF

Het FDF van Olivier Maingain vindt dat de Franstalige partijen teveel toegevingen doen in de communautaire onderhandelingen. Het leidt tot een breuk tussen de MR en het FDF.

11/10/2011Communautair akkoord

Di Rupo stelt trots een akkoord over een nieuwe staatshervorming voor. Naast de zes partijen die onderhandelen over een nieuwe regering, keuren ook de groene partijen dit akkoord goed. Vooral de splitsing van de kieskring Brussel-Hale-Vilvoorde springt het meest in het oog.

5/12/2011Eindelijk een regering

De regering Di Rupo I is een feit. Elio Di Rupo wordt de eerste Franstalige premier sinds jaren. Thierry Giet volgt Di Rupo op als voorzitter van de PS

slide_background

Regering Di Rupo I

06 December 2011

Na 541 dagen komt er een einde aan de langste regeringsvorming ooit. Onder leiding van premier Di Rupo vormen socialisten, liberalen en christen-democraten een nieuwe regering.

Bij de SP.A wordt Johan Vande Lanotte opnieuw vicepremier; hij is bevoegd voor Economie. Verder levert de SP.A de minister van Werk Monica De Coninck en de staatssecretaris voor Fraude John Crombez.

Bij de CD&V blijft Steven Vanckere vicepremier, hij wordt bevoegd voor Financiën. Ook Pieter De crem blijft minister van Defensie. De CD&V levert nog twee staatssecretarissen Hendrik Bogaert en Servais Verherstraeten.

Bij Open VLD wordt Vincent Van Quickenborne vicepremier en bevoegd voor Pensioenen. Verder krijgt Annemie Turtelboom het departement Justie en wordt Maggie De Block staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Aan Franstalige zijde zijn er weinig verrassingen behalve dat Didier Reynders na tien jaar op het departement Financiën minister van Buitenlandse Zaken wordt.

slide_background

N-va haakt af

Juni 2011 tot September 2011

Nog altijd is er geen regering, al is er een wezenlijk verschil met de voorbije maanden. De onderhandelingen worden nu voortgezet zonder de N-VA. Er wordt gewerkt in de richting van een klassieke tripartite.

27/06/2011

Caroline Gennez maakt bekend dat ze geen kandidaat meer is om zichzelf als voorzitter van de SP.A op te volgen.

04/07/2011

Di Rupo heeft een nota opgesteld die de basis kan vormen voor een regeerakkoord.

07/07/2011

De N-VA wijst de nota Di Rupo af. De andere partijen willen op basis van de tekst wel verder praten, maar omdat de CD&V alleen wil als de N-VA ook meedoet, lijkt de missie van Di Rupo opnieuw mislukt.

08/07/2011

De koning vraagt de politici in zijn land enkele dagen tijd voor bezinning te nemen om een uitweg te zoeken uit de impasse in dekabinetsformatie.

21/07/2011

Tijdens de toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag maakt de koning zich zichtbaar boos. Enkele dagen later gaan de onderhandelingen van start, zonder de N-VA, maar met de CD&V. Vanaf nu wordt er gewerkt in de richting van een klassieke tripartite.

slide_background

Nog steeds geen regering

Maart 2011 tot Juni 2011

De onderhandelingen worden stilaan uitzichtloos. Bart De Wever, Elio Di Rupo én Johan Vande Lanotte zijn er niet geslaagd een akkoord te vinden.

02/03/2011Beke aan zet

Wouter Beke aanvaardt de onderhandelingsopdracht. Voor het eerst sinds de verkiezingen komt iemand van de CD&V aan zet.

26/04/2011Regering van lopende zaken

Het land zit al een jaar zonder een regering. Na een jaar regering van "lopende zaken" is er nog altijd geen zicht op een nieuwe regering.

12/05/2011Beke geeft op

Ook Wouter Beke gooit de handdoek in de ring.

16/05/2011Opnieuw Elio Di Rupo

Koning Albert benoemt Elio Di Rupo tot formateur.

slide_background

Onderhandelingen slepen aan

September 2010 tot Maart 2011

De onderhandelingen slepen zich eindeloos voort. Een oplossing lijkt alsmaar verder weg.

03/09/2010

De onderhandelingen mislukken, Elio Di Rupo is preformateur af.

08/10/2010

Bart De Wever wordt als koninklijk verduidelijker het veld in gestuurd. Tien dagen later schieten de Franstalige partijen zijn nota af. Hij geeft het op.

21/10/2010

Johan Vande Lanotte (SP.A) wordt koninklijk bemiddelaar.

25/10/2010

De 37-jarige Wouter Van Besien wordt verkozen als nieuwe voorzitter van Groen!.

25/12/2010

Het Belgische record van de langste formatie is vandaag gebroken.

06/01/2011

Vande Lanotte trekt zijn conclusies en dient zijn ontslag in.

08/01/2011

Het Europese record van de langste formatie (209 dagen) is vandaag gebroken.

02/02/2011

MR-voorzitter Didier Reynders wordt benoemd als informateur. De liberalen worden bij de formatie betrokken.

08/02/2011

Vlaams Belang-politica Marie-Rose Morel overlijdt aan kanker.

17/02/2011

België evenaart nu ook het wereldrecord onderhandelen, dat op naam van Irak stond.

slide_background

Onderhandelingen in het slop

Juni 2010 tot September 2010

Een vakantie lang wordt er onderhandeld tussen de N-VA en de PS, die in Franstalig België de verkiezingen heeft gewonnen. Tegen het einde van de vakantie wordt duidelijk dat de onderhandelingen in het slop zitten.

17/06/2010De Wever informateur

De N-VA is niet alleen de grootste partij in Vlaanderen, maar ook in het parlement. De koning benoemt Bart De Wever tot informateur.

08/07/2010Di Rupo aan zet

Elio Di Rupo wordt preformateur.

30/07/2010Vakantieweek

De sfeer tussen de onderhandelaars verzuurt. Di Rupo last een "semaine familiale" in.

18/08/2010Financieringswet

De Vlaamse partijen leggen de financieringswet op tafel. Di Rupo is woedend, maar zet zijn opdracht op vraag van de koning voort.

29/08/2010

Di Rupo heeft zijn ontslag ingediend bij de koning en die weigert dat. Di Rupo moet voortdoen.

slide_background

FEDERALE VERKIEZINGEN

10 Juni 2010

Het resultaat van de N-VA is historisch. Voor het eerst in de Belgische geschiedenis wordt een niet-traditionele partij de grootste politieke formatie in Vlaanderen. De N-VA haalt net geen 30%. Die winst gaat ten koste van alle andere politieke partijen, op Groen! na.


Het cijfer van de N-VA is historisch hoog, die van alle andere partijen historisch laag. De drie traditionele partijen in Vlaanderen (CD&V, SP.A en Open VLD) halen niet eens een meerderheid.

Voor het eerst in de geschiedenis haalt CD&V geen 20 %. De Vlaamse socialisten worden met bijna 15% de derde partij. Open VLD-voorzitter Alexander De Croo houdt zich ondanks de 14% kranig. Vlaams Belang verliest opnieuw, en haalt geen 13% meer.


Groen! is een stabiele factor in de Vlaamse politiek geworden, altijd om en rond de 7%.


Bij Lijst Dedecker is alleen nog Jean-Marie Dedecker zelf verkozen.

slide_background

Val regering-Leterme II

Maart 2010 tot Mei 2010

Als Open VLD het vertrouwen in de regering opzegt, valt de regering Leterme. De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is opnieuw de struikelsteen.

20/04/2010Laatste kans?

Jean-Luc Dehaene slaagt er niet in om een akkoord over de splitsing van BHV te maken. Premier Yves Leterme onderhandelt voort, maar een regeringscrisis komt steeds dichter.

22/04/2010Ontslag

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo zegt het vertrouwen in de regering op. De regering-Leterme II valt.

24/04/2010Reynders faalt ook

Didier Reynders (MR) wordt door de koning aangesteld als institutioneel bemiddelaar. Maar ook Reynders slaagt er niet in om de gesprekken opnieuw vlot te trekken

26/04/2010Leterme in lopende zaken

De koning aanvaardt het ontslag van de regering. Nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. De regering-Leterme II is vanaf dan ontslagnemend.

slide_background

Van Rompuy Europees voorzitter

Oktober 2009 tot maart 2010

Herman van Rompuy wordt Europees voorzitter van de Europese Raad. Opnieuw moet een nieuwe premier worden gezocht. Yves Leterme krijgt daardoor een herkansing.

19/11/2009Van Rompuy president

Herman Van Rompuy wordt "Europees president". Het land moet weer op zoek naar een nieuwe premier.

20/11/2009Bemiddelaar

Oud-premier Wilfried Martens (CD&V) effent het pad voor Yves Leterme.

24/11/2009Opdrachthouder

Jean-Luc Dehaene wordt aangesteld als koninklijk opdrachthouder. Hij moet mogelijke oplossingen zoeken voor het probleem rond de kieskring B-H-V.

25/11/2009Herschikking

Leterme volgt Van Rompuy op. Inge Vervotte komt terug in de regering. Steven Vanackere wordt minister van Buitenlandse zaken.

12/12/2009De Croo voorzitter

Alexander De Croo wordt verkozen tot de nieuwe voorzitter van Open VLD. Hij kreeg in de tweede ronde van de voorzittersverkiezingen 54,95 procent van de stemmen achter zijn naam.

19/12/2009Groen!

De Sociaal-Liberale Partij verdwijnt; de partij gaat op in Groen!.

slide_background

Herschikking regeringen

Juni 2009 tot Oktober 2009

Door de Vlaamse verkiezingen en de benoeming van Karel De Gucht als Europees commissaris worden de regeringen vertimmerd.

07/06/2009Verhofstadt voorzitter

Voorzitter Bart Somers houdt de eer aan zichzelf en neemt meteen ontslag. Hij wordt opgevolgd door Guy Verhofstadt die tijdelijk voorzitter wordt.

11/07/2009Vlaamse regering

De Vlaamse regering gaat van start onder leiding van Kris Peeters. Hij heeft een regeerakkoord afgesloten met de SP.A, en de N-VA. Open VLD belandt in de oppositie. Deze Vlaamse regering Peeters II telt twee N-VA-ministers: Geert Bourgeois en Philippe Muyters.

17/07/2009Herschikking

Enkele dagen later wordt ook de federale regering herschikt na het vertrek van Karel De Gucht naar de Europese Commissie. Yves Leterme (CD&V) volgt De Gucht op, Open VLD krijgt de portefeuille van Begroting voor Guy Vanhengel.

slide_background

LDD's dubbele overloper

Mei 2009 tot juni 2009

Lijst Dedecker staat in het middelpunt van een politieke storm met het verhaal van de detective. Maar door de dubbele overloper Dirk Vijnck wordt het ware kolder.

04/05/2009Ontknoping

Kamerlid Dirk Vijnck, die op 20 april van Lijst Dedecker naar Open VLD overstapte, komt op zijn beslissing terug. Het vertrek van Vijnck dreigde voor LDD zware financiële gevolgen te hebben. De partij zou op vier leden in de Kamer terugvallen, haar statuut van fractie verliezen, en daardoor heel wat partijfinanciering kwijtspelen. Door de terugkeer van Vijnck behoudt LDD zijn statuut en financiering.

slide_background

Dedecker vs. Open VLD

Maart 2009 tot Mei 2009

De peiling in de aanloop naar de Vlaamse en Europese verkiezingen van juni 2009 staan opnieuw in het teken van Jean-Marie Dedecker. Hij voert een persoonlijke strijd tegen kopstukken van de Open VLD.

16/04/2009Dedecker stuurt detective op pad

Een privédetective heeft op vraag van Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) de handel en wandel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD) uitgeplozen. Het onderzoek is op niets uitgedraaid, geeft Dedecker zelf toe. Volgens Dedecker zou De Gucht een rol hebben gespeeld bij de sale-and-lease-back van overheidsgebouwen.

De Gucht zegt het "angstaanjagend" te vinden dat een parlementslid een detective inschakelt. De minister spreekt zelfs van "Gestapo-praktijken".

20/04/2009 Overloper

Dirk Vijnck, federaal parlementslid voor Lijst Dedecker, stapt over naar Open VLD. Voor Vijnck is het inzetten van een privédetective door Jean-Marie Dedecker om het gezin De Gucht in de gaten te houden de druppel die de emmer deed overlopen.

slide_background

1 maart 2009

Oktober 2008 tot Maart 2009

De manier waarop de regering de bankencrisis heeft aangepakt, zal uiteindelijk tot haar val leiden. De regering wordt beschuldigd van het schenden van de scheiding der machten als blijkt dat er contacten geweest zijn met magistraten die de verkoop van Fortis aan BNP Paribas moeten beoordelen.

19/11/2008Op sterven na dood

Bettina Geysen stapt op als voorzitster van VlaamsProgressieven. Enkele dagen later zegt SP.A-voorzitter Caroline Gennez het kartel op omdat VlaamsProgressieven een zelfstandige koers wil varen.

12/12/2008Verrassing (1)

Het Brusselse hof van beroep beslist in een verrassend arrest dat de verkoop van Fortis aan BNP Paribas moet worden "bevroren".

13/12/2008Op sterven na dood (2)

Geert Lambert wordt voorzitter van VlaamsProgressieven

18/12/2008Verrassing(2)

In een brief aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy (CD&V) schrijft de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, dat er "duidelijke aanwijzingen zijn dat alles in het werk is gesteld opdat het arrest van het hof van beroep niet zou kunnen worden uitgesproken".

19/12/2008Ontslag

Als gevolg van die aantijging beslist minister van Justitie, Jo Vandeurzen, ontslag te nemen. Na uren crisisberaad biedt premier Leterme het ontslag van zijn hele kabinet aan. De koning vraagt oud-premier Wilfried Martens om een oplossing te vinden voor de crisis.

28/12/2008Verrassing (3)

Kamervoorzitter Herman Van Rompuy (CD&V) is bereid om formateur te worden, en bereikt een principeakkoord met de vijf partijen die in Letermes regering zaten.

01/01/2009Op sterven na dood (3)

De Sociaal-Liberale Partij wordt opgericht. De SLP is opvolger van de VlaamseProgressieven. Bert Anciaux stapt over van SLP naar SP.A.

slide_background

Regeringsvorming

30 December 2008

30/12/2008

Herman Van Rompuy (CD&V) legt de eed af van een regering die een kopie is van de regering Leterme. Alleen bij CD&V zijn er verschuivingen: minister van Justitie Jo Vandeurzen wordt vervangen door Stefaan De Clerck, en Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, door Steven Vanackere, die meteen ook vicepremier voor CD&V wordt.

In de Vlaamse regering wordt Vanackere als minister van Welzijn opgevolgd door Veerle Heeren.

slide_background

In tijden van crisis

Juni 2008 tot Oktober 2008

De communautaire crisis domineert het politieke leven nog altijd, maar wordt plotseling van het voortoneel verdrongen door de financiële crisis die de banken treft.

14/07/2008Leterme ontslag

Omdat er nog altijd geen akkoord is over een staatshervorming, biedt premier Leterme zijn ontslag aan. De koning weigert het ontslag.

17/07/2008Nieuw leven inblazen?

De koning stelt drie bemiddelaars aan: Raymond Langendries (CDH), François-Xavier De Donnéa (MR) en Karl-Heinz Lambertz (SP). Zonder succes. Ook Vlaams minister-president Kris Peeters probeert tevergeefs een "communautaire dialoog" op te starten.

21/09/2008Kartel stopt

De N-VA zegt het vertrouwen in de federale regering Leterme I op. Minister Geert Bourgeois (N-VA) stapt uit de Vlaamse regering.

25/09/2008Fortis krijgt klappen

De Belgisch-Nederlandse bank en verzekeraar Fortis krijgt een enorme klap op de Amsterdamse beurs. Het concern is hard getroffen door de kredietcrisis.

06/10/2008BNP Paribas Fortis

De Franse bank BNP Paribas neemt grote delen van Fortis over. De Nederlandse overheid neemt het Nederlandse gedeelte over.

slide_background

1 juni 2008

Maart 2008 tot Juni 2008

De regering-Leterme lijkt nu eindelijk vertrokken. De partijen meten de schade op van de lange regeringsvorming, en van de communautaire perikelen die daarvoor verantwoordelijk zijn.

19/04/2008VlaamsProgressieven

Op een congres in Mortsel maakt Spirit haar nieuwe naam bekend: VlaamsProgressieven

06/05/2008Ontslag

Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) dient zijn ontslag in op het SP.A-partijbureau. Dat wordt hem echter geweigerd door voorzitster Caroline Gennez. Vlaams viceminister-president Vandenbroucke vindt als beleidsman dat zijn partij op het federale niveau mee aan de onderhandelingstafel moet over de staatshervorming, en verschilt daarover van mening met voorzitter Caroline Gennez.

15/05/2008Nieuwe voorzitter

Marianne Thyssen wordt verkozen als CD&V-voorzitter. Daarmee komt een einde aan de tijdelijke opdracht van ondervoorzitter Wouter Beke.

slide_background

Leterme legt eed af

20 Maart 2008

Yves Leterme legt de eed af als nieuwe premier. Hij wordt premier van een regering met 5 partijen: de 4 oranje-blauwe partijen (liberalen en christendemocraten: CD&V/N-VA,CDH, Open VLD en MR), aan Franstalige zijde aangevuld met de PS. De regering focust zich vooral op de economische thema’s. En omdat er in het regeerakkoord ook niet gerept wordt over een mogelijke toekomstige staatshervorming, stelt Leterme 15 juli 2008 als een ultieme datum voor een akkoord voor de staatshervorming. Hij probeert een communautaire dialoog op gang te brengen.

slide_background

1 maart 2008

December 2007 tot Maart 2008

De "tijdelijke" premier Guy Verhofstadt heeft veel van zijn verloren geloofwaardigheid teruggewonnen terwijl zijn uitdager Yves Leterme nu in de problemen dreigt te raken.

14/02/2008Leterme onwel

Yves Leterme, vicepremier in de regering Verhofstadt, wordt onwel op weg naar het parlement. Hij wordt naar UZ Gasthuisberg gebracht. Een bloedklonter in zijn poortader zorgde voor een verhoogde bloeddruk.

29/02/2008Leterme twee weken out

Yves Leterme verlaat het ziekenhuis nadat hij was opgenomen met een trombose in de poortader. De toekomstige premier is twee weken buiten strijd geweest.

08/03/2008Somers voorzitter

Bart Somers wint de vervroegde voorzittersverkiezingen bij Open VLD met 69 % van de stemmen.

08/03/2008De Wever voorzitter

Bart De Wever wordt herverkozen tot voorzitter van de N-VA. Hij krijgt 98,89 % van de uitgebrachte stemmen achter zich.

20/03/2007Nieuwe voorzitter

Waarnemend voorzitter van CD&V Etienne Schouppe wordt staatssecretaris voor Mobiliteit in de nieuwe regering Leterme. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door ondervoorzitter Wouter Beke.

slide_background

Regering Verhofstadt III

21 December 2007

De "tijdelijke" regering Verhofstadt III legt de eed af. De regering bestaat uit de oranje-blauwe partijen (christendemocraten en liberalen: CD&V/N-VA,CDH, Open VLD en MR) partijen, aan Franstalige zijde aangevuld met de PS. De SP.A blijft kiezen voor een oppositierol. De staatshervorming komt terecht in onderhandelingen buiten de regering.

De N-VA steunt de regering Verhofstadt III in het parlement, maar protesteert tegen het uitblijven van een staatshervorming. Eén van de zes parlementsleden mag zich daarom bij de vertrouwensstemming voor de regering Verhofstadt III symbolisch onthouden.

slide_background

Regeringsvorming

November 2007 tot December 2007

De regeringsvorming vordert voor geen meter. Pas tegen het jaareinde slaagt premier van lopende zaken Guy Verhofstadt erin een tijdelijke regering op de been te brengen.

01/12/2007Oranjeblauw is dood

Formateur Leterme vraagt opnieuw aan de koning om ontheven te worden uit zijn formateursopdracht. De koning aanvaardt het ontslag. Daarmee komt er een einde aan de pogingen om een oranje-blauwe regering op de been te brengen.

03/12/2007Premier van Lopende Zaken

De regering in lopende zaken onder leiding van Guy Verhofstadt krijgt alvast meer bevoegdheden.

17/12/2007Verhofstadt III

De koning benoemt Guy Verhofstadt tot formateur. Hij krijgt de opdracht om een tijdelijke regering op de been te brengen die tot 20 maart kan regeren. Daarna zal Yves Leterme zijn taak overnemen.

20/12/2007Nieuwe voorzitter

CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen wordt minister van Justitie in die tijdelijke regering. Hij wordt vervangen door "waarnemend voorzitter" Etienne Schouppe.

slide_background

Regeringsvorming

Juni 2007 tot November 2007

De regeringsvorming blijkt al snel een proces van lange duur te worden.

11/06/2007 Verkiezingen doen koppen rollen

SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte stapt op. Hij schuift zelf Caroline Gennez als opvolger naar voren. In oktober wordt ze door de partij verkozen.

13/06/2007 Reynders informateur

Didier Reynders wordt informateur. Op 4 juli heeft Reynders een formateursnota klaar.

05/07/2007Leterme aan zet

Na een weinig succesvolle bemiddelingspoging van Jean-Luc Dehaene wordt Leterme formateur. Hij nodigt de voorzitters van de oranje-blauwe partijen uit op Hertoginnedal.

21/07/2007Marseillaise

Op de nationale feestdag vraagt RTBF-journalist Christophe Deborsu of Leterme de tekst van de Brabançonne kent. Leterme zet meteen de Marseillaise in, het Franse volkslied. De Franstalige media reageren verbolgen.

23/08/2007Ontslag

Formateur Leterme biedt zijn ontslag aan. Kamervoorzitter Herman Van Rompuy wordt aangesteld als "koninklijk verkenner", maar ook hij slaagt er niet in een staatshervorming rond te krijgen.

29/09/2007Leterme weer aan zet

Yves Leterme wordt ondanks het mislukken van bemiddelaars en verkenners opnieuw formateur.

13/10/2007Spirit

Op 13 oktober 2007 wordt Bettina Geysen de nieuwe voorzitter van Spirit. Het gewezen nethoofd van tv-zender Eén volgt Geert Lambert op.

slide_background

FEDERALE VERKIEZINGEN

10 Juni 2007

De verrassing van de verkiezingen is de score van Jean-Marie Dedecker. Met 5 kamerzetels en 1 senaatszetel verankert hij zichzelf en zijn partij in het parlement. LDD is meteen groter dan Groen!.

Met meer dan 30 % zette het kartel CD&V/N-VA een schitterend resultaat neer. De Vlaamse minister-president Yves Leterme haalt meer dan 800.000 stemmen.

De Vlaamse liberalen (met 19.2 %) en vooral de Vlaamse socialisten zijn de verliezers van de verkiezingen. De VLD legt het verlies voluit bij het kartel SP.A-Spirit. Met 16,7 % wordt de SP.A haast 8 jaar in de tijd teruggeslagen. Ook kartelpartner Spirit verliest aanzienlijk. In de senaat blijft alleen voorzitter Geert Lambert over.

Groen! doet het met 6.4% niet kwaad.


Vlaams Belang komt er in de campagne niet aan te pas. De partij blijft met 19.3 % een flink stuk onder het resultaat van de Vlaamse verkiezingen. Het is duidelijk dat het succes van Dedecker Vlaams Belang parten heeft gespeeld.

slide_background

Verhofstadt vs. Leterme

Mei 2007 tot Juni 2007

De hele verkiezingscampagne wordt gedomineerd door de tweestrijd tussen premier Guy Verhofstadt en Vlaams minister-president Yves Leterme. Die wil een andere bestuursstijl en lanceert de slogan: "Wie gelooft die mensen nog?"

06/05/2007

Vlaams minister-president Yves Leterme kondigt aan dat hij kandidaat is voor de federale verkiezingen. Hij zal samen met Inge Vervotte onderhandelen over de vorming van een nieuwe federale regering. Ook zij zal ontslag nemen uit de Vlaamse regering, op 27 juni 2007.

Kris Peeters wordt door Leterme voorgedragen als de nieuwe minister-president. Hilde Crevits neemt als nieuwe minister de bevoegdheden van Peeters over. Steven Vanackere wordt nieuwe minister op het departement van Inge Vervotte.

slide_background

Provocerende pre-campagne N-VA

Maart 2007 tot Mei 2007

In aanloop naar de federale verkiezingen probeert de N-VA op de voorgrond te treden.

01/03/2007Beeldspraak

"Laat Vlaanderen niet verst(r)ikken". Met deze provocerende pre-campagne trekt N-VA naar de federale verkiezingen van juni 2007. Het centrale beeld van de campagne introduceert een nieuw verkeersbord: een gevarenbord dat waarschuwt voor een strikje. Een verwijzing naar Elio Di Rupo – op dat moment de Waalse minister-president - die altijd een vlinderdasje draagt.

slide_background

Jean-Marie Dedecker beheerst het nieuws

Oktober 2006 tot Maart 2007

In de aanloop naar de verkiezingen van 2007 beheerst Jean-Marie Dedecker het nieuws.

11/10/2006Uit de VLD

Jean-Marie Dedecker wordt uit de VLD gezet.

29/11/2006Naar de N-VA

Jean-Marie Dedecker wordt lid van de N-VA.

30/11/06Kartel stopgezet

CD&V zet het kartel CD&V/N-VA stop omdat de partij zich niet kan verzoenen met de komst van Dedecker naar de N-VA. De N-VA wil alleen naar de federale verkiezingen van 2007 trekken mét Dedecker als kandidaat.

9/12/2006Kartel weer opgestart

Op een N-VA-partijraad wordt beslist om voor de federale verkiezingen van 2007 toch opnieuw in kartel te gaan met de CD&V. Dedecker stapt daarop uit de N-VA.

19/01/2007Eigen partij

Jean-Marie richt de partij LDD op. Voluit is dat Lijst Dedecker, Partij van het Gezond Verstand.

06/02/2007Kartel stopgezet (2)

Roland Duchâtelet stopt met zijn politieke partij Vivant, en dat is meteen het einde van het kartel VLD/Vivant.

10/02/2007Open VLD

Op een partijcongres maken de liberalen hun nieuwe naam Open VLD bekend.

slide_background

Perikelen bij justitie

Mei 2006 tot Oktober 2006

Door enkele incidenten met gevangenen en de massale ontsnapping uit de verouderde gevangenis van Dendermonde komt minister van Justitie Onkelinx opnieuw onder vuur te liggen. Vooral de VLD heeft kritiek. De cohesie in de regering Verhofstadt lijkt zoek.

18/07/2006Perikelen bij justitie (1)

Minister van Justitie Onkelinx komt opnieuw onder vuur te liggen wanneer topcrimineel Murat Kaplan niet terugkeert van een weekend verlof uit de gevangenis.

19/08/2006Perikelen bij justitie (2)

Uit de verouderde gevangenis van Dendermonde ontsnappen 28 gevangenen

13/09/06Perikelen bij justitie (3)

De Albanese top gangster Victor Hoxha zou na een uitdrukkelijk bevel om het land te verlaten opnieuw zijn opgedoken in Antwerpen. Hij werd eerder vervroegd vrijgelaten om uitgewezen te worden naar Kosovo.

21/09/2006Onkelinx onder vuur

De VLD ( één van de regeringspartijen !) dient, na alle incidenten, een motie van wantrouwen in tegen Minister van Justitie Onkelinx. Verhofstadt moet de brokken lijmen om de coalitie bijeen te houden.

slide_background

1 mei 2006

Februari 2006 tot Mei 2006

Het incident met Fehriye Erdal zorgt voor zware kritiek op de regering Verhofstadt. Intussen lijkt VLD’er Jean-Marie Dedecker alsmaar meer afstand te nemen van zijn partij.

27/02/2006Staatsveiligheid blundert

In Brugge staat Fehriye Erdal op het punt te worden veroordeeld tot 4 jaar cel voor terrorisme, omdat ze behoorde tot de extreem-linkse DHKP-C. Ondanks het feit dat ze onder toezicht van de Staatsveiligheid staat verdwijnt ze spoorloos op het moment dat men haar wilde arresteren.

Zowel minister van Justitie Onkelinx als minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael krijgen zware kritiek op de aanpak van de Staatsveiligheid.

10/02/2006Rechts voor de raap

Jean-Marie Dedecker, senator bij de VLD, stelt zijn boek "Rechts voor de Raap" voor. Op een enkeling na is niemand van zijn eigen partij aanwezig. Wel aanwezig zijn Hugo Coveliers (VLOTT), Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) en Jurgen Verstrepen (Vlaams Belang) .

slide_background

Wissels bij SP.A

Oktober 2005 tot Februari 2006

Het vertrek van Steve Stevaert zorgt bij de SP.A voor enkele wissels in de federale regering.

15/10/2005Vande Lanotte voorzitter

Johan Vande Lanotte wordt verkozen tot voorzitter van de SP.A. Hij wordt als vicepremier en minister van Begroting in de federale regering opgevolgd door Freya Van den Bossche. Staatssecretaris Peter Vanvelthoven wordt gepromoveerd tot minister van Werk (hij volgt in die bevoegdheid Freya Van den Bossche op) en behoudt zijn bevoegdheid van Informatisering van de Staat.

16/10/05Nieuwkomer Bruno Tuybens

Voorzitter Vande Lanotte overtuigt bankier Bruno Tuybens om staatssecretaris voor Overheidsbedrijven te worden.

slide_background

Hervormingen

Mei 2005 tot November 2005

2005 is geen verkiezingsjaar: de regeringen voeren hun regeerakkoord uit. De SP.A heeft last van personeelswissels.

25/05/2005Stevaert weg

SP.A-voorzitter Steve Stevaert kondigt aan dat hij uit de nationale politiek stapt, en gouverneur wordt van Limburg. Hij volgt in die functie Hilde Houben-Bertrand op. Stevaert zal later gezondheidsproblemen inroepen om zijn afscheid van de actieve politiek te verantwoorden. Caroline Gennez volgt Stevaert tijdelijk op als voorzitter van de partij.

11/10/2005Hervormingen

De regering Verhofstadt bereikt een akkoord over de hervormingen van de arbeidsmarkt en de pensioenen, het Generatiepact.

23/11/2005 VLOTT

Hugo Coveliers richt VLOTT op. De afkorting staat voor Vlaams Liberaal Onafhankelijk Tolerant Transparant. De partij is bereid om samen te werken met Vlaams Belang.

slide_background

Het dossier BHV

Februari 2005 tot Mei 2005

De federale regering krijgt intussen af te rekenen met een nieuw belangrijk dossier: BHV. De Vlaamse regering –onder leiding van Yves Leterme van CD&V/N-VA- heeft in haar regeerakkoord laten opnemen dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde "onverwijld" gesplitst moet worden. De federale premier probeert die "belofte" waar te maken met communautaire onderhandelingen met zijn regeringspartijen.

Mei 2005Spirit trekt de stekker eruit

Bij de onderhandelingen passeren verschillende voorstellen de revue, maar over geen enkele oplossing raken de onderhandelaars het eens. Uiteindelijk is het de voorzitter van Spirit Geert Lambert die uit de onderhandelingen stapt. Hierdoor wordt een eventueel communautair akkoord gekelderd. De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is nog altijd niet gesplitst. Het probleem zal aanslepen tot in 2012.

slide_background

Het dossier DHL

Oktober 2004 tot Februari 2005

De federale regering krijgt af te rekenen met het dossier DHL. Intussen krijgen zowat alle partijen nieuwe voorzitters.

21/09/2004DHL: struikelsteen

Na meer dan twintig uur onderhandelen slaagt de regering-Verhofstadt er niet in een akkoord te vinden over de toekomst van het koeriersbedrijf DHL. Na de dramatische onderhandelingen raakt premier Verhofstadt betrokken bij een auto-ongeval. Een maand later beslist koeriersbedrijf DHL om zijn activiteiten op de Brusselse luchthaven terug te schroeven.

Najaar 2004Nieuwe voorzitters

De N-VA kiest een nieuwe voorzitter: Bart De Wever. Hij volgt Geert Bourgeois op.

Ook CD&V kiest een nieuwe voorzitter: Jo Vandeurzen. Hij haalt het van Pieter De Crem.

Mieke Vogels volgt bij Groen! Vera Dua op.

En bij de VLD wint Bart Somers nipt de voorzittersverkiezingen. Hij haalt het van Jean-Marie Dedecker die de partij achteraf beschuldigt van verkiezingsfraude.

14/11/2004

Vlaams Blok verandert haar naam in Vlaams Belang, als gevolg van de veroordeling in april.

slide_background

Verhofstadt wil Europees gaan

Juni 2004 tot Oktober 2004

Na de verkiezingen van juni 2004 ontstaat voor het eerst een Vlaamse regering die een andere meerderheid heeft dan de federale regering. Het wordt voor alle partijen wennen aan de nieuwe situatie.

16/06/2004Somers voorzitter VLD

Na de verkiezingen wordt Karel De Gucht opnieuw bevestigd als voorzitter op het partijbureau van de VLD. Enkele dagen later komt het nieuws dat hij minister van Buitenlandse Zaken wordt in de regering Verhofstadt. Op 18 juli wordt dat nieuws bevestigd. Bart Somers wordt tijdelijk voorzitter van de VLD.

20/07/2004Verhofstadt wil Europees gaan

In juli 2004 stelt premier Verhofstadt zich kandidaat als voorzitter van de Europese Commissie, hierin gesteund door Gerhard Schröder en Jacques Chirac. Zijn kandidatuur botst op een veto van Tony Blair, die Verhofstadts sterke Europese ideeën als bedreigend ziet. Uiteindelijk haalt de Portugese premier José Manuel Barroso het van Verhofstadt.

slide_background

Veroordeling Vlaams Blok

April 2004 tot Mei 2004

Vlak voor de vlaamse verkiezingen is het uitkijken naar de resultaten van enkele partijen: de VLD met de nieuwe voorzitter Sterckx, het kartel CD&V/N-VA dat voor het eerst gepeild wordt en het Vlaams Blok.

21/04/2004

Na een dagvaarding door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding worden een aantal vzw’s van de partij Vlaams Blok veroordeeld voor racisme. De vzw’s van de partij worden door het Hof van Beroep in Gent tot stevige geldboetes veroordeeld.

slide_background

Een nieuw kartel

Februari 2004 tot April 2004

In de aanloop naar de verkiezingen is het kijken of de tendenzen bevestigd worden: CD&V is opnieuw de politieke marktleider, en versterkt haar positie door een kartel met de N-VA. Intussen heeft bij de VLD premier Verhofstadt partijvoorzitter De Gucht afgezet.

12/02/2004 Verhofstadt zet De Gucht opzij

Premier Verhofstadt eist dat voorzitter Karel De Gucht opstapt. De Gucht weigert en wil in functie blijven. Uiteindelijk kondigt premier Verhofstadt aan dat hij de "politieke leider" van de VLD is geworden.

14/02/2004 Nieuw kartel

Yves Leterme (CD&V) en Geert Bourgeois (N-VA) kondigen een kartel aan. De twee partijen stappen met één lijst naar de kiezer, onder de naam CD&V/N-VA.

16/02/2004 Sterckx volgt De Gucht op

Dirk Sterckx wordt de nieuwe voorzitter van de VLD tot aan de regionale en Europese verkiezingen.

19/02/2004 Migrantenstemrecht: einde

Het migrantenstemrecht wordt nu ook goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

slide_background

CD&V terug de grootste

Oktober 2003 tot februari 2004

Voor het eerst sinds lang is CD&V weer de grootste partij in een peiling. Het dossier van het migrantenstemrecht kost de VLD geloofwaardigheid. Groen probeert zichzelf weer op de kaart te zetten.

Oktober 2003 Het migrantenstemrecht

De besprekingen over het migrantenstemrecht beginnen in de senaat.

November 2003Het migrantenstemrecht: bis

Een poging om de goedkeuring van het migrantenstemrecht te vertragen leidt tot een hilarische scene waarbij Jean-Marie Dedecker een lachbui krijgt tijdens het voorlezen van een toeristische gids van Thailand.

15/11/2003Agalev wordt Groen!

De naam Agalev verdwijnt en wordt vervangen door Groen!. Vera Dua wordt de nieuwe voorzitter. Tegelijk wijst de groene partij een nationaal kartel met SP.A-Spirit af.

12/01/2004Het migrantenstemrecht: tris

De VLD-jongeren verzamelen voldoende handtekeningen om een congres over het migrantenstemrecht te organiseren. Het congres verwerpt de stelling van de jongeren dat de VLD uit de regering moet stappen omwille van het migrantenstemrecht.

slide_background

Partijen likken hun wonden

Mei 2003 tot oktober 2003

Dit is de eerste peiling na het zware verlies van Agalev in de verkiezingen, en na de machtswissel bij CD&V. Intussen hebben SP.A en VLD een paarseregering gevormd.

Mei 2003Partijen likken hun wonden

Eén dag na de verkiezingen neemt Jos Geysels ontslag als politiek secretaris van Agalev. Enkele dagen later nemen ook de ministers Mieke Vogels en VeraDua ontslag uit de Vlaamse regering. Dirk Holemans wordt de nieuwe voorzitter van Agalev.Bij de CD&V wordt voorzitter Stefaan De Clerck vervangen door Yves Leterme. Leterme is fractieleider in het federale parlement. Hij wordt daar vervangen door Pieter De Crem.

September 2003Geen kartel

De gesprekken tussen CD&V en N-VA over de vorming van een kartel zijn afgesprongen.

25/09/2003Temsamani neemt ontslag

Staatssecretaris Anissa Temsamani (SP.A), neemt ontslag omdat ze heeft gelogen over haar diploma. Met 74 dagen is ze het kortst zetelende Belgische regeringslid ooit.

slide_background

Regeringsvorming

12 juli 2003

De Koning benoemt Elio Di Rupo tot informateur en later Guy Verhofstadt tot formateur. De Vlaamse minister-president Patrick Dewael is intussen naar de federale regering overgestapt en wordt vervangen door Bart Somers. Op 12 juli 2003, na nauwelijks 55 dagen onderhandelen, legt de regering Verhofstadt II de eed af.

slide_background

FEDERALE VERKIEZINGEN

18 Mei 2003

Het fenomenale succes van SP.A-Spirit is vooral het resultaat van de kartelformule. De partij scoort 23.5%, dat is een stijging met 8.45%.

De VLD, de partij van premier Guy Verhofstadt, is met 24.20% (+1.5%) voor het eerst onbedreigd marktleider in Vlaanderen, een historische prestatie.

Liberalen en socialisten zijn aan elkaar gewaagd, en plukken duidelijk de winst van het regeringswerk van de regering Verhofstadt I.

Voor de CD&V is de uitslag ontgoochelend. De partij strandt op 20.9%, wat opnieuw een verlies betekent van 1.4%.

Het Vlaams Blok moet alleen nog de drie klassieke partijen laten voorgaan. Met 17.8% blijft de partij nog altijd stijgen, deze keer met 2.44%.

De N-VA van Geert Bourgeois heeft met 4.84% bij de Vlaamse kiezer respect afgedwongen, maar de overlevingsbasis van de partij is te smal.

Agalev is de zwaarste verliezer van 18 mei 2003. De groene partij eindigt met 3.83% onder de kiesdrempel. Met een verlies van 6.6 % wordt Agalev tot een marginaal verschijnsel gedegradeerd.

slide_background

Aanloop naar de verkiezingen

April 2003 tot mei 2003

Dit is een peiling in de aanloop van de federale verkiezingen van mei 2003. Bij die verkiezingen, voor het eerst met een kiesdrempel van 5%, zal de groene partij Agalev van de kaart verdwijnen.

05/05/2003Ecolo neemt ontslag

De Franstalige groenen van Ecolo nemen ontslag. De regering slaagt er niet in een akkoord te bereiken over de nachtvluchten. Daarop stappen de Ecolo-ministers Isabelle Durant en Olivier Deleuze op.

11/05/2003 Betoging tegen Vera Dua

Op 11 mei 2003 is er in Vlaanderen, één week voor de federale verkiezingen, een betoging van jagers en boeren tegen het groene beleid van Vlaams minister van Milieu en Landbouw Vera Dua. Ook VLD-mandatarissen, zoals minister Jaak Gabriëls, stappen mee op in de betoging. Agalev voelt het aan als een verraad van een regeringspartner.

16/05/2003Dewael verlaat Vlaamse regering

Vlaams minister-president Patrick Dewael maakt bekend dat hij overstapt naar de federale regering.

slide_background

De VISA affaire

Januari 2003 tot april 2003

Dit is de eerste peiling na de vorming van het kartel SP.A-Spirit. Maar de SP.A moet in het voorjaar van 2003 vooral de Visa-affaire in Antwerpen aanpakken.

11/03/2003Visa-affaire barst los.

Een interne ruzie bij de Antwerpse politietop brengt aan het licht dat verscheidene politici en stadsambtenaren bijzonder gul gebruik maken van hun Visakaart. In de affaire sneuvelen twee Antwerpse schepenen: Anne Colsaet (VLD) en Kathy Lindekens (SP.A). Ook burgemeester Léona Detiège (SP.A) zal vervangen worden door SP.A-voorzitter Patrick Janssens.

17/03/2003Stevaert wordt voorzitter

Door het ontslag van Patrick Janssens moet de SP.A op zoek naar een nieuwe voorzitter. Steve Stevaert neemt ontslag als viceminister-president in de Vlaamse regering om Janssens op te volgen. Einde maart wordt hij verkozen met 97,6% van de stemmen.

slide_background

Het eerste kartel

November 2001 tot januari 2003

Na de eerste peiling die de VRT en De Standaard samen laten afnemen, ontstaat het eerste kartel. Het fenomeen "kartel" zal jaren lang een rol van betekenis gaan spelen in de Vlaamse politiek.

23/11/2002SP.A en Spirit vormen een kartel

De SP.A keurt op haar programmacongres een kartel met Spirit goed. 84,5 procent van de aanwezige socialisten schaart zich achter de samenwerking met Bert Anciaux en co, hoewel op het congres verschillende partijafdelingen tegen het kartel komen pleiten.

13/12/2002Hervorming van de kieswet

Door die hervorming komt er een kiesdrempel van 5% (die kartels zal aanmoedigen), en ontstaan er provinciale kieskringen. Omdat na een uitspraak van het Grondwettelijke Hof (toen nog Abitragehof) de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde een uitzondering blijft, ontstaat het "probleem BHV".

20/01/2003 Liberaal Appel

Uit onvrede met de linkse koers van de VLD maakt het Europarlementslid Ward Beysen van zijn beweging Liberaal Appel een afzonderlijke partij.

slide_background

Verkiezingen 1999

Het politieke landschap

Federale regering

Na de dioxinecrisis heeft de CVP de federale verkiezingen van 1999 verloren. De partij laat het initiatief aan de liberalen, ook op het Vlaamse niveau waar de CVP toch nog altijd de grootste partij is. Guy Verhofstadt wordt de premier van een paars-groene regering. Met liberalen, socialisten en groenen moet er een nieuwe wind door de Wetstraat waaien.

Partijen

De SP.A is de socialistische partij in Vlaanderen. Ze is in 2001 omgedoopt van SP tot Socialistische Partij.Anders (SP.A) met als ondertitel Sociaal Progressief Alternatief. Sinds oktober 1999 is de voorzitter van de SP.A Patrick Janssens. Andere boegbeelden van de partij zijn Steve Stevaert, Johan Vande Lanotte en Frank Vandenbroucke. Zij zullen later de zogenoemde "Teletubbies" van de partij vormen.

De Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) is de Vlaamse liberale partij. Na de verkiezingen van 1999 die de VLD winnen, nemen ze de leiding van de paars-groene regering. Guy Verhofstadt wordt premier, Patrick Dewael minister-president van de Vlaamse regering. Met voorzitter Karel De Gucht vormen ze een sterk trio aan de leiding van de partij.

CD&V is de christendemocratische partij in Vlaanderen. Na de federale verkiezingen van 1999 is de partij voor het eerst in vijftig jaar in de oppositie verzeild. Boegbeelden Jean-Luc Dehaene (premier) en Luc Van den Brande (minister-president) zetten een stap opzij. Voorzitter Marc Van Peel wordt vervangen door Stefaan De Clerck die de partij een nieuw elan moet geven. In 2001 verandert de CVP van naam en wordt ze CD&V, Christen-Democratisch énVlaams.

Agalev is de groene partij van Vlaanderen. Door de dioxinecrisis in 1999 breekt de partij voor het eerst echt door. Ze neemt deel aan de regering op de twee niveaus: federaal aan de regering Verhofstadt met vicepremier Magda Aelvoet; in de Vlaamse regering zijn Mieke Vogels en Vera Dua twee belangrijke sterkhouders. Voorzitter van de partij is Jos Geysels.

Vlaams Blok is de extreemrechtste partij van Vlaanderen. De partij kent sinds de verkiezingen van 1991 een gestage opgang. Boegbeelden zijn, in het Vlaamse parlement Filip Dewinter, en Gerolf Annemans in het federaal. Voorzitter is Frank Vanhecke. De stichter van de partij, Karel Dillen, is nog altijd Europees parlementslid.

In 2001 valt de Volksunie uiteen in 3 groepen: de groep "Vlaams-Nationaal" (o.l.v. Geert Bourgeois), de groep "Niet Splitsen" en de "Toekomstgroep" (o.l.v. Bert Anciaux).

Op een ledenreferendum wordt beslist dat de groep "Vlaams-Nationaal" het patrimonium van de Volksunie mag overnemen. Maar omdat de groep "Vlaams-Nationaal" net geen 50% van alle leden kan bekoren, mag ze de naam Volksunie niet overhouden. Op 13 oktober 2001 keurde de partijraad de naam "Nieuw-Vlaamse Alliantie"(N-VA), de beginselverklaring van de N-VA en het manifest van de N-VA goed.

De Toekomstgroep wordt al eerder (in mei 2001) officieel omgedoopt tot een partij. Ze krijgt de naam "Spirit" en de eerste voorzitter wordt Els Van Weert.