VRT vod

Industrie en overbevolking vervuilen waterlopen in China

In China zijn veel waterlopen zwaar vervuild. Dat heeft te maken met de industrie, maar ook met overbevolking in de steden. Op sommige plaatsen komt rioolwater gewoon rechtstreeks in de rivieren terecht. De bezorgdheid over de waterkwaliteit neemt dan ook toe.

Het journaal 1 - 20/05/13 ma 20/05/2013 - 12:37
Alleen in België
Afzonderlijke fragmenten

Nieuws in beeld

< >

Gezien op tv?

< >

Meest bekeken

< >


Het journaal 7 - 19/08/17

< >


Ook dat nog