Dossier N8 Ieper-Veurne terug naar af Auteur: Belga

vr 08/01/2016 - 17:15 Belga Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zal een bevraging organiseren over de N8 tussen Ieper en Veurne en daarna een planproject opstellen. Dat antwoordde hij op een vraag van Vlaams Parlementslid Martine Fournier (CD&V) die verbolgen reageert. Ook Voka spuide al ongenoegen, omdat Weyts eerder zei dat hij een planproject zou opstellen op basis van bestaande gegevens.

Het dossier rond de aanpak van de N8, dat is de gewestweg van Ieper richting Veurne en de kust, blijft aanslepen. Vooral het traject rond Hoogstade veroorzaakt problemen na een vernietiging door de Raad van State begin 2015. Weyts zei toen dat het planningsproces zou worden herdaan op basis van de actuele gegevens. Fournier vroeg Weyts hoe het er nu mee staat.

© stad Ieper - Tijl Capoen

"Het dossier ligt zeer gevoelig in de regio. Daarom is een goede communicatie met gemeentebesturen, andere betrokken administraties, stakeholders en de bevolking een belangrijk aandachtspunt. Vooraleer een nieuw planproces op te starten, is het nodig om na te gaan welke de noden en verwachtingen van de verschillende partners zijn. Op basis van deze analyse zal bepaald worden welke procedures moeten worden aangevat", antwoordde Weyts.

"Kortom, in 2015 was de minister van plan te starten met een nieuw planproces op basis van de bestaande gegevens. Nu wil hij het volledige bevragingsproces opnieuw doen", aldus Fournier. Zij vreest dat het dossier nu over de verkiezingen zal worden getild.

Ook Voka reageerde onthutst. "Nog meer vertraging is onaanvaardbaar. Onbegrijpelijk, aangezien daardoor tijdens deze legislatuur zeker geen oplossing meer uit de bus zal komen. Nochtans staat de verbinding Ieper-Veurne als één van de tien prioritaire infrastructuurprojecten in het Vlaams regeerakkoord ingeschreven. Als de Vlaamse regering haar geloofwaardigheid wil behouden, dan moet ze dat conform haar regeerakkoord zo snel mogelijk uitvoeren", aldus stafmedewerker Jonas Plouvier.


eerder verschenen: