Gent wil Zeeschelde niet bevaarbaar maken voor pleziervaart Auteur: Belga

vr 04/12/2015 - 13:11 Belga De Stad Gent heeft opnieuw een negatief advies gegeven aan de plannen van Waterwegen en Zeekanaal om de getijdenwerking van de Schelde te halen en de Zeeschelde bevaarbaar te maken voor pleziervaart. Dat meldt het Gentse stadsbestuur.

Gent ontving in april een eerste adviesvraag van de Dienst Milieueffectrapportagebeheer (MER) van de Vlaamse overheid over het verzoek van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) tot ontheffing van de milieueffectrapportage voor het project Sigmaplan "Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham". W&Z vroeg om geen project-MER op te maken voor het project, maar het Gentse stadsbestuur bracht een negatief advies uit. Volgens Gent moet de getijdenwerking behouden worden omdat dat de veiligheid garandeert en de natuurwaarden respecteert.

In november ontving de Stad Gent een aangepaste ontheffingsvraag. "Grondig onderzoek van deze aangepaste ontheffingsvraag leert dat er te weinig rekening is gehouden met het eerder geformuleerde advies. In essentie blijft de Stad Gent ervan overtuigd dat er in eerdere fasen in dit proces onvoldoende is onderzocht welke mogelijke alternatieven er zijn. De wel onderzochte alternatieven zijn bovendien te weinig grondig onderzocht en gaan onder andere uit van studies over bijvoorbeeld historische verontreiniging waarbij niet de juiste normering is gehanteerd en er foute aannames zijn inzake baggerdieptes (..)", zegt het stadsbestuur, dat opnieuw een negatief advies gaf.