Nieuwe sprinkhaansoort doet intrede in Vlaanderen

vr 02/11/2012 - 16:16 De kleine groene sabelsprinkhaan is gespot in Destelbergen. Het kleine broertje van de grote groene sabelsprinkhaan is wellicht meegelift uit Frankrijk of Duitsland, want de soort kan naar verluidt niet zo goed vliegen en is nog niet vaak waargenomen.

Eind juli werd een zingend mannetje gehoord in een tuin in Destelbergen, een maand later werd op ongeveer twee kilometer van die locatie een tweede zingend mannetje aangetroffen. “Het feit dat er bijna geen andere waarnemingen gedaan zijn en het feit dat de soort niet goed kan vliegen, wijst er op dat deze dieren hier niet op eigen kracht zijn geraakt”, aldus Marjan Speelmans van Saltabel, de sprinkhanenwerkgroep van Natuurpunt.

De grote groene sabelsprinkhaan is het meest bekend, vooral door het achtergrondgeluid van de zingende mannetjes. "De kleine groene sabelsprinkhaan heeft kortere vleugels in vergelijking met die van zijn grote broer, waar de voorvleugels tot ver voorbij de achterknie reiken." Bijkomend determinatiekenmerk is het ratelachtige tot zoemende geluid van zingende mannetjes.

Het verspreidingsgebied in Europa strekt zich uit ten oosten van de lijn Bremen-Frankfurt tot voorbij de Oeral, tussen 40 en 60 graden noorderbreedte. De soort werd in het meest zuidelijke gedeelte van Wallonië, in de valleigebieden van de Lesse, Lomme, Semois en hun zijbeken, voor het eerst in de jaren 80 opgemerkt, maar populaties blijven er geïsoleerd.