CD&V: "Open VLD stelde onmogelijke deadline"

ma 26/04/2010 - 19:56 CD&V wijst Open VLD en FDF-voorzitter Olivier Maingain met de vinger dat de regering gevallen is, op een zucht van een oplossing voor BHV. "Het is de eerste keer dat we zover geraakt zijn, maar ze hebben het ons belet", zegt voorzitster Marianne Thyssen.

Volgens Thyssen lag er een "prachtig pakket van evenwichtige voorstellen" op tafel en zaten de onderhandelaars heel dicht bij een doorbraak. Maar de Vlaamse en Franstalige liberalen hebben het de onderhandelaars te moeilijk gemaakt, klinkt het. "De MR heeft bij monde van Maingain de hele tijd vanop de kantlijn geschoten op het pakket-Dehaene. En Open VLD heeft zodanige deadlines gesteld dat het onmogelijk is door de onderhandelingen te geraken."

Thyssen vindt het vooral jammer omdat "het de eerste keer is dat we zover geraakt zijn, dat er een pakket op de tafel ligt waarmee we op een goeie week tot een mooi resultaat zouden hebben kunnen komen". Het gebrek aan "bereidheid om nog 1, 2 of 3 dagen verder te werken", is Thyssen een doorn in het oog.

Thyssen wijst erop dat de liberalen mogelijk de zware verantwoordelijkheid dragen het land naar onwettige verkiezingen te hebben gesleept. "Het is onverantwoordelijk omdat we nu naar verkiezingen gaan die ongrondwettig zijn", zegt Thyssen in Terzake. "We hebben daar geen schrik van, maar hoe ze gaan verlopen is een andere vraag, en daar moeten diegenen die de crisis veroorzaakt hebben dan ook de verantwoordelijkheid voor nemen."

CD&V gaat alvast met het volste vertrouwen naar de stembusgang. "Wij hebben er alles aan gedaan om BHV te splitsen. Wij zijn ook niet de auteurs van de kieswet en hebben alle nodige inspanningen geleverd om ongrondwettelijke verkiezingen te vermijden."

Vanochtend nog waarschuwden enkele Vlaams-Brabantse CD&V-burgemeesters voor een boycot van zulke verkiezingen. "Ziet u burgemeesters in de rand meewerken aan verkiezingen die niet wettig zijn?"


eerder verschenen: