Akkoord over opdracht onderzoekscommissie aanslagen Auteur: Gianni Paelinck

vr 01/04/2016 - 20:47 Update: vr 01/04/2016 - 21:12 Gianni Paelinck In het federale parlement zijn de fractieleiders van de partijen - meerderheid en oppositie - het eens geraakt over de opdracht van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel. Er komt een reconstructie van de feiten, een onderzoek naar de werking van de veiligheidsstructuur en een analyse van de radicalisering. Dat alles moet tegen eind dit jaar uitmonden in een eindverslag dat eventuele verantwoordelijkheden moet benoemen.

De fracties zaten sinds 15.00 uur bijeen om zich over de scope van de onderzoekscommissie te buigen, maar het duurde tot na 20.00 uur vooraleer er witte rook uit de schouw kwam.

In de eerste plaats zal de commissie de aanslagen van 22 maart feitelijk reconstrueren en hoe de crisis beheerd werd door de verschillende diensten. "We zullen nagaan hoe alles is verlopen en of we het hadden kunnen voorkomen. Daarnaast zullen we uiteraard ook bekijken hoe de slachtoffers zijn opgevangen", legt Servais Verherstraeten, CD&V-Kamerfractieleider uit.

Vervolgens gaat de commissie een onderzoek doen naar de toename van het radicalisme en het extremisme in ons land, en de eventuele verbanden met de aanslagen in Brussel. "Hoe zijn de geradicaliseerde mensen opgevolgd?", is een vraag die zal worden gesteld.

Ten slotte zal de veiligheidsarchitectuur van ons land onder de loep worden genomen. "Onze strafwetgeving rond terrorisme en onze veiligheidsdiensten zullen we moeten onderzoeken", klinkt het. Zo zal het inzamelen en doorstromen van informatie, de capaciteiten en de samenwerking tussen de diensten bekeken worden.

"De commissie zal een erg breed werkingsveld hebben", oordeelt Stefaan Van Hecke van Groen. Zo kan ook worden gekeken naar hoe is gereageerd na eerdere aanslagen op bijvoorbeeld het Joods Museum, op de redactie van Charlie Hebdo en de aanslagen in Parijs van 13 november vorig jaar.

"Verantwoordelijkheden"

De politieke partijen hebben de werkingsopdracht van de onderzoekscommissie niet beperkt in de tijd: de commissie mag zo ver teruggaan in de tijd als nodig. "We kunnen alles onderzoeken wat relevant is", zegt N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover. In die zin kan dus het (buitenland)beleid van vorige regeringen tegen het licht worden gehouden.

Voor 31 december moet de commissie haar eindverslag indienen. "We gaan daarin onze conclusies formuleren. En in voorkomend geval opmerkingen maken over verantwoordelijkheden die door het onderzoek aan het licht zijn gebracht", aldus Servais Verherstraeten.

Voorzitter Patrick Dewael?

De onderzoekscommissie zal net zoals een gewone commissie zeventien leden tellen. Elke fractie kan over één plaatsvervanger beschikken, voor wanneer een lid niet aanwezig kan zijn.

Het voorzitterschap van de commissie is vandaag tijdens de conferentie van de voorzitters niet besproken, maar binnen de meerderheid is het duidelijk dat volgens de regels die functie Open VLD toekomt. In dat geval zal fractieleider Patrick Dewael ongetwijfeld die functie bekleden.