Regering wil spoorpersoneel minimale dienstverlening opleggen Auteur: Freek Willems

vr 11/12/2015 - 08:53 Update: vr 11/12/2015 - 13:07 Freek Willems Binnen de federale regering is er eensgezindheid over een minimale dienstverlening bij de spoorwegen. Als de vakbonden doorgaan met hun geplande stakingen, zal de regering die opleggen, zo bleek vanmorgen bij aanvang van het kernkabinet. Premier Michel riep na het kernkabinet op tot "wijsheid en verantwoordelijkheid".

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) gaf gisteren al aan dat ze concrete voorstellen wil zien om de minimale dienstverlening bij de spoorwegen te garanderen. "Het recht op staken verdient respect, maar het recht om te gaan werken of voor leerlingen om hun examens af te leggen ook", zei ze in "Villa politica".

Binnen de federale regering is er eensgezindheid over die minimale dienstverlening. Meer zelfs, als de spoorvakbonden doorgaan met hun in januari geplande stakingen, wil de regering die eenzijdig opleggen. Dat hebben verschillende vicepremiers bij aanvang van het kernkabinet laten verstaan.

"Kip mag kakelen, maar moet ook eieren leggen"

Galant heeft naar verluidt al een voorstel klaar. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) moet dat zo snel mogelijk uitgevoerd worden. "Als je ziet hoe de spoorbonden met het leven van de mensen spelen en het onmogelijk maken om nog op een verzekerde manier van het openbaar vervoer gebruik te maken, dan denk ik dat we daar dringend iets aan moeten doen."

Jambon vindt dat overleg met de bonden nog kan, maar ook dat er vooral beslist moet worden. "De kip mag kakelen, maar moet op een bepaald moment ook eieren leggen. Het heeft geen zin om openbaar vervoer te organiseren als men het spoor de hele tijd plat legt."

Ook CD&V-vicepremier Kris Peeters staat achter het voorstel, maar hij roept de spoorbonden tegelijk op om toch nog rond te tafel te gaan zitten. Volgens Peeters is er nog tot eind dit jaar tijd om te onderhandelen over de minimale dienstverlening.

Michel: "Wijsheid en verantwoordelijkheid"

Premier Charles Michel (MR) zei na het kernkabinet en de ministerraad de stakingsaanzegging van de socialistische en christelijke vakbond te betreuren. Hij noemde de beslissing vreemd, omdat het intern sociaal overleg nog aan de gang is.

Michel wees erop dat de gegarandeerde dienstverlening deel uitmaakt van het regeerakkoord, maar benadrukt op korte termijn het belang van het sociaal overleg bij de NMBS.

De eerste minister riep op tot "wijsheid en verantwoordelijkheid". Hij betreurde dat de "reizigers, studenten en werknemers" het slachtoffer dreigen te zijn van de stakingsaanzegging.

ACOD: "Beter werk maken van echte problemen"

De houding van de regering leidt tot teleurgestelde reacties bij de socialistische spoorbond. "In plaats van een aanval in te zetten op de vakbonden, zouden de politici van N-VA en Open VLD beter werk maken van de échte problemen bij het spoorwegbedrijf", reageert ACOD Spoor in een persbericht.

Volgens ACOD Spoor kan er geen twijfel over bestaan dat het ontwerp van sociaal akkoord dat de directie heeft voorgesteld, het personeel van de NMBS "bijzonder zwaar treft". "De gevolgen gaan veel verder dan enkel het raken aan enkele verlofdagen."

De vakbond wenst het overleg naar eigen zeggen voorlopig alle kansen te geven. De ACOD wacht nu eerst de resultaten af van de verzoeningsvergadering die komende woensdag plaatsvindt.

Maandag verzoeningsvergadering

Maandag vindt er om 14 uur een verzoeningsvergadering plaats tussen de directie en de spoorvakbonden. Een verzoeningspoging maakt deel uit van de procedure bij een stakingsaanzegging.

Woensdag vindt dan een nationale paritaire commissie plaats, waarin de vakbonden en de directie paritair zijn vertegenwoordigd. Op die vergadering zal de directie, zoals eerder gemeld, de productiviteitsverhogende maatregelen in werking laten treden.