"Uitspraken De Wever zijn deel van probleem, niet van oplossing" Auteur: Alexander Verstraete

di 24/03/2015 - 13:11 Update: di 24/03/2015 - 19:47 Alexander Verstraete "De uitspraken van Bart De Wever over racisme zijn moreel verwerpelijk en politiek fout." Zo bestempelt Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A) de uitlatingen die de burgemeester van Antwerpen in "Terzake" deed. Haar collega's Imade Annouri en An Moerenhout (Groen) noemen zijn uitspraken "wetenschappelijk onjuist". MR-voorzitter Olivier Chastel neemt afstand van de verklaringen van zijn N-VA-collega.

In "Terzake" heeft N-VA-voorzitter én burgemeester van Antwerpen Bart De Wever gisteravond meer toelichting gegeven bij zijn visie over het migratiebeleid en het probleem van racisme in ons land. Racisme noemde hij het gevolg van negatieve percepties en ervaringen. "Het is het gevolg, niet de oorzaak van onze problemen", zei hij.

Belga

Meteen stak felle kritiek op zijn uitspraken op, onder anderen vanwege Yasmine Kherbache. "Ik ben verontwaardigd dat De Wever het opnieuw nodig vindt om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten", vertelt ze aan deredactie.be. "Zijn uitspraken zijn een burgemeester onwaardig en hypothekeren de pogingen die we in het Vlaams Parlement over de partijgrenzen doen om radicalisering aan te pakken. Alle experts benadrukken de nood aan verbondenheid in de samenleving. De Wever werkt precies het tegengestelde in de hand."

"De Wever stigmatiseert mensen zonder oplossing te formuleren"

"Ons land heeft nood aan personen die oplossingen aanreiken in plaats van personen die gemeenschappen tegen elkaar opzetten", menen Annouri en Moerenhout op hun beurt. "In "Terzake" heeft De Wever tien minuten lang beschuldigingen rondgestrooid en mensen gestigmatiseerd zonder een voorstel van oplossing te formuleren. Met dergelijke uitspraken is hij een deel van het probleem en niet van de oplossing."

"Veel van de uitspraken van De Wever zijn wetenschappelijk onjuist en vallen onder de noemer "cafépraat" te categoriseren. Zo stelt hij dat de politiek niet alle problemen kan oplossen en dat we racisme moeten bestrijden door de socio-economische situatie van bevolkingsgroepen van allochtone origine te verbeteren. Daarmee negeert hij onder meer de resultaten van een onderzoek van de SERV dat aantoont dat hoogopgeleide allochtonen veel vaker werkloos zijn dan hoogopgeleide autochtonen. Ze moeten ook veel langer solliciteren om een job te vinden."

"Vrije samenleving is sterker naarmate ze meer is gediversifieerd"

MR-voorzitter Chastel neemt afstand van de verklaringen van De Wever. Dat meldt de woordvoerder van zijn partij. "Olivier Chastel aanvaardt de verklaringen van Bart De Wever niet. Als liberaal verzet hij zich tegen elk amalgaam en elke stigmatisering."

"De voorzitter kan niet instemmen met deze uitspraken die individuen beperken tot hun gemeenschap. Liberaal zijn betekent dat men het individu boven de groep plaatst. Dat betekent ook zich verzetten tegen elke vorm van communautarisme en geloven dat een vrije samenleving sterker is naarmate ze meer is gediversifieerd."

Net als de Franstalige liberalen van de MR kunnen de Vlaamse liberalen van Open VLD  zich niet vinden in de verklaringen van N-VA-voorzitter Bart De Wever over integratie en racisme niet.

Gevraagd naar een reactie zegt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten dat "liberalen geloven in gelijke kansen en talenten van élk individu". "Wij verzetten ons tegen stigmatisering en stereotypering van mensen. Wij geloven precies het omgekeerde: dat de verschillen tussen individuen en de diversiteit de kracht uitmaken van een open vrije samenleving".


eerder verschenen: