ombudsman


OMBUDSMAN - "Terzake" had moeten melden dat glyfosaatonderzoek controversieel was

26/04/201718:54

OMBUDSMAN - "Terzake" had moeten melden dat glyfosaatonderzoek controversieel was

26/04/201718:54

Ombudsman - "Terzake" heeft op 25 april een fragment van een Duitse reportage uitgezonden over de mogelijke kankerverwekkende effecten van het pesticide Roundup, dat glyfosaat bevat. Het programma had daarbij moeten duidelijk maken dat een aangehaalde studie wetenschappelijk betwist wordt.