De gebruiksvoorwaarden van onze internetfora

do 17/12/2009 - 11:55 De discussiefora van deredactie.be staan open voor iedereen die een bijdrage aan het debat levert, op beschaafde toon en in behoorlijk Nederlands. Reacties zijn alleen welkom als ze vergezeld zijn van een controleerbare voornaam en naam en een behoorlijk e-mailadres waaruit de identiteit van de eigenaar kan worden afgeleid. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. U mag slechts één e-mailadres gebruiken. Schuilnamen en -adressen zijn uit den boze. U kunt aan de moderator vragen om enkel uw voornaam of uw initialen te publiceren.

 

Wat uitdrukkelijk verboden is:

- Laster en eerroof, seksistische en racistische terminologie of toon
- Gescheld, haatdragende taal, agressieve of beledigende toon
- Woorden en zinnen in storende hoofdletters
- Copy- & paste-werk uit andere sites, communiqués, boeken, etc en externe links
- Afbeeldingen
- Al te lange reacties
- Reacties die niet ter zake zijn (ter zake = gaan over de rode draad van het verhaal van de auteur)

 

De moderator zal ook oncontroleerbare beschuldigingen en beweringen weren. De moderator kan reacties inkorten (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen), schrappen of weigeren. De moderator kan deelnemers na herhaalde ongepaste bijdragen sanctioneren: via een verwittiging, een schorsing of een definitieve verwijdering. Daarover wordt niet gecommuniceerd. De moderator zal ingrijpen als personen of groepen het debat op het forum dreigen te monopoliseren.

Deredactie.be hanteert premoderatie. Dit wil zeggen dat elke reactie door de moderator wordt gelezen voor ze online komt. Geweigerde reacties mogen niet opnieuw worden gepost.

De redactie