Onderzoek: VRT scoort goed op vlak van onpartijdigheid Auteur: Belga

do 08/10/2015 - 17:13 Belga Uit een onderzoek dat de VRT door externe partijen heeft laten uitvoeren, blijkt dat de openbare omroep op het vlak van onpartijdigheid in het algemeen vrij positief wordt geëvalueerd. Bij de voorstelling van de resultaten presenteerde de VRT ook een actieplan om bewust te blijven omgaan met onpartijdigheid.

Op geregelde tijdstippen duiken vragen op over de onpartijdigheid van de openbare omroep. Met een onderzoek uitgevoerd door externe partijen wil de VRT daarop nu beter een antwoord kunnen bieden. Drie groepen bogen zich over de "onpartijdigheid" van de VRT: een groep experts van de Universiteit Antwerpen die ook een definitie opstelde van het begrip onpartijdigheid, een groep mediagebruikers (een bevraging uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Why5) en een groep van dertig opiniemakers (uitgevoerd door de VUB).

"Algemeen genomen wordt de VRT gezien als een omroep die bewust omgaat met onpartijdigheid", zei de voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande, bij de voorstelling van de resultaten. "Niet onbelangrijk is dat wordt ervaren dat we bewust omgaan met onze opdracht van onpartijdigheid."

Actieplan

Toch zijn er enkele aandachtspunten. Zo kwam uit de onderzoeken naar voren dat moet worden gewaakt over voldoende diversiteit op de redacties: voldoende mensen uit verschillende referentiekaders, een evenwicht tussen mannen en vrouwen, genoeg nieuwe Vlamingen, bewoners van zowel de stad als het platteland. Een ander aandachtspunt is dat "extremere" opinies aan bod moeten kunnen komen, mits de nodige filter en/of duiding.

De onderzoeken mondden uit in een actieplan om bewust te blijven omgaan met onpartijdigheid. Directeur Informatie Luc Rademakers schetste daaruit een aantal al gerealiseerde maatregelen, maar stelde ook enkele nieuwe voor. Zo heeft de VRT tien richtlijnen voor onpartijdigheid uitgewerkt, die intern en extern worden verspreid. Een andere maatregel is om online nog duidelijker het onderscheid te maken tussen feiten, analyses en opinies.