Land vol tegenstellingen: wapenbezit Auteur: Els Aeyels

ma 31/10/2016 - 09:37 Els Aeyels Els Aeyels heeft voor "De ochtend" op Radio 1 een reeks portretten gemaakt waarin telkens twee Amerikanen met tegenovergestelde achtergronden en ideeën met elkaar worden vergeleken. Op wie zullen ze stemmen? Vandaag: Wapenbezit
PhotoNews

Achtergrond: Is eigenaar van een schietclub en een wapenwinkel. Hij is een hevige verdediger van “the second amendment”, dat het vrije wapenbezit regelt. Mensen hebben het recht om zichzelf te verdedigen tegen aanvallen door criminelen of buitenlandse machthebbers. En misschien nog belangrijker: mensen moeten zich ook kunnen verdedigen tegen de almacht van de overheid. Het recht op vrije meningsuiting bestaat alleen maar omdat je het kan verdedigen met wapens.

Politieke voorkeur: Het vrije wapenbezit is heilig voor hem, hij zal in eender welke verkiezing alleen maar stemmen voor kandidaten die daar voor blijven ijveren. Hij wil ook altijd weten wie de steun van de NRA (de wapenlobby) heeft. In de praktijk stemt hij dus altijd voor Republikeinen en deze keer met veel overtuiging voor Donald Trump.

PhotoNews

 Achtergrond: Is dominee en oprichter van een gemeenschapscentrum dat de naam van zijn zoon Jeron draagt. Jeron werd zes jaar geleden, toen hij studeerde aan de universiteit, doodgeschoten op een feestje. Hij was 18. Glenn probeert in het gemeenschapscentrum kinderen uit de arme buurten van Pittsburgh van de straat te houden door ze een bezigheid te geven en ze een gevoel van trots bij te brengen over hun eigen kunnen. Op die manier hoopt hij ze uit de klauwen van geweld en criminaliteit te redden. Hij vindt dat mensen die wapens hebben tot meer verantwoordelijkheid en voorzichtigheid gedwongen moeten worden en dat er meer controle nodig is op de verkoop en verspreiding van wapens. Hij is één van de experts die president Obama adviseert over het wapenbeleid.

Politieke voorkeur: Hij stemt alleen voor mensen van wie hij verwacht dat ze naar zijn argumenten tegen wapens zullen luisteren. Hij checkt of ze concrete maatregelen tegen het wapengeweld willen nemen en luistert goed of ze daar ook openlijk voor in de bres springen. Hillary Clinton is de enige die hij in die zin vertrouwt en hij zal dus zonder aarzelen voor haar stemmen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???