Strijd om Mosul wordt bloedige nachtmerrie Auteur: Jos De Greef

ma 17/10/2016 - 23:10 Jos De Greef Een aanval op een goed verschanste vijand als IS in een grootstad zoals Mosul houdt enorme risico's in. De kans op enorme verliezen, zowel bij militairen als bij burgers, is erg groot, maar ook na de herovering van Mosul moeten de bevrijders een voorzichtig pad bewandelen.

De Koerdische peshmerga en het Iraakse leger versterken hun posities dus door het innemen van dorpen vlakbij Mosul. Toch zal de echte strijd om die grootstad erg bloedig verlopen. Huis-aan-huisgevechten zijn overigens de meest brutale vormen van oorlog, waarbij achter elke deur en elke muur een vijand verscholen kan zitten.

AP

Volgens getuigen heeft IS netwerken van tunnels uitgebouwd in Mosul en ook tussen huizen muren gesloopt om zo ongezien strijders en voorraden te kunnen overbrengen. Dat beperkt ook de luchtsteun, want dat is natuurlijk vanuit de lucht niet te zien.

Verdedigende strijders kunnen in dicht bevolkte steden ook overal explosieven aanbrengen om oprukkende vijanden te verrassen of te vertragen en IS zal ook niet aarzelen om burgers te gebruiken als levend schild. Humanitaire organisaties maken zich dan ook terecht zorgen dat Mosul te vuur en te zwaard vernietigd zal worden en dat veel burgers zullen omkomen.

Anderzijds kunnen de Irakezen en de Koerden niet blijven toestaan dat een dergelijk grote stad in handen van IS blijft. Voor IS is Mosul de plaats waar hun leider Umar al-Baghdadi zich tot kalief van het nieuwe islamitische rijk heeft uitgeroepen in de grote moskee van de stad. Mosul opgeven is voor IS geen optie, strategisch niet en symbolisch ook niet.

De oorlog winnen, maar ook de vrede

Zelfs het verdrijven van IS uit Mosul zal de problemen van Irak niet oplossen. De hamvraag blijft wie het grootste deel van de stad zal "bevrijden" en dus controle zal uitoefenen na de herovering.

AP

De Iraakse Koerden zullen via de strijd zeker aan invloed willen winnen in Noord-Irak en hun toch al sterke positie verder uitbouwen, de facto met de steeds groter wordende verbinding met het gebied in Syrië dat daar onder controle van de Syrisch-Koerdische milities staat.

Het Iraakse leger wil dan weer de controle herwinnen over Mosul en de nederlaag van twee jaar geleden doorspoelen. Probleem is dat in Mosul vooral soennietische Arabieren wonen, die zowel bevreesd zijn voor dominantie door Koerden als door de overwegend sjiitische soldaten van het Iraakse leger.

De sjiitische vrijwilligers die het leger bijstaan, hebben eerder al burgers lastig gevallen in andere heroverde steden zoals Ramadi en Fallujah en zullen dus wellicht Mosul niet mogen binnentrekken. Daar is eerder een rol weggelegd voor soennitische stammenmilities die de kant van de regering kiezen tegen IS, maar dat ook niet gratis doen.

Het komt er voor de regering in Bagdad op aan om erg voorzichtig om te gaan met de gevoeligheden in Mosul. Het was net dat gebrek aan gevoeligheid van de vorige regering dat veel Iraakse soennieten in de armen van IS heeft gedreven.