"Schoon water is een mensenrecht" Auteur: Frank Segers

ma 17/02/2014 - 22:47 Frank Segers De Europese Commissie heeft voor het eerst vertegenwoordigers van een succesvol burgerinitiatief ontvangen. De organisatoren van Right2Water schaarden bijna 1,7 miljoen burgers achter hun eis dat het recht op water en sanitaire voorzieningen een mensenrecht is en in Europese wetgeving gegarandeerd moet worden.

Het Europese burgerinitiatief is een innovatie in het verdrag van Lissabon dat burgers de kans geeft om te wegen op de Europese politieke agenda. Het is een oproep aan de Europese Commissie om een wetsvoorstel in te dienen voor een onderwerp waarvoor de EU wetgevingsbevoegdheid heeft.

Een burgerinitiatief moet worden gesteund door minstens één miljoen EU-burgers uit minimaal zeven van de 28 EU-landen. Voor elk van die zeven landen is ook een minimumaantal handtekeningen vereist.Het initiatief moet komen van een burgercomité met minstens zeven EU-burgers uit zeven verschillende landen.

Er zijn al verschillende petities opgestart, maar de eerste die de benodigde handtekeningen heeft verzameld is Right2Water dat de Europese Commissie vraagt om een voorstel voor wetgeving te doen "waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd".

Het initiatief zet zich af tegen het pushen van de liberalisering van watervoorziening en eist dat Europa het recht op water en sanitaire voorziening in bindende wetgeving giet. De Commissie heeft tot 20 maart de tijd om een officieel antwoord te geven of en hoe zij gevolg zal geven aan de vraag en de redenen daarvoor.