Nieuwe digitale kloof ook bij jongeren merkbaar

di 19/10/2010 - 08:15 Er is nog steeds een digitale kloof in Vlaanderen, maar die situeert zich nu op een ander vlak: gebruikers die met informatie kunnen omgaan en gebruikers die dat te weinig kunnen. Dat blijkt uit een studie van het Instituut Samenleving en Technologie.

De meerderheid van de Belgen heeft een computer en drie vierde heeft toegang tot het internet. In Nederland en in Scandinavische landen liggen die cijfers hoger, maar België heeft al een inhaalbeweging gemaakt. "Daar lag 20 jaar geleden de digitale kloof, maar die raakt stilaan weggewerkt", zegt professor Nieuwe Media aan de VUB Leo Van Audenhove in "De ochtend" op Radio 1.

"Er is echter een nieuwe digitale kloof ontstaan die de klassieke breuklijnen jong-oud, man-vrouw en arm-rijk overstijgt", zegt hij. "Het beeld is nu veel gevarieerder." De nieuwe digitale kloof ligt in de vaardigheid om met informatie om te gaan: informatie zoeken en vinden, maar vooral informatie aanwenden in een strategisch voordeel, bijvoorbeeld om werk te zoeken. "Veel mensen weten niet hoe ze hun voordeel kunnen doen met de toegang tot het internet", zegt Vanaudenhove.

Uit de studie van het Instituut Samenleving en Technologie blijkt dat de digitale kloof vooral ouderen en laagopgeleide jongeren treft. "Maar niet alleen kansarme mensen dreigen uit de boot te vallen, het is ook merkbaar bij kansrijke jongeren", zegt hij.

"Deze nieuwe digitale kloof is veel moeilijker te dichten dan de vorige", zegt Vanaudenhove. Hij pleit voor een coherent en breed beleid om de mogelijkheden van internet en informatie toegankelijker te maken.