UGent en KU Leuven broeden op radicaal nieuwe jaarindeling Auteur: Alexander Verstraete, Hanne Decré

di 13/12/2016 - 10:10 Update: di 13/12/2016 - 22:27 Alexander Verstraete, Hanne Decré De universiteiten van Gent en Leuven overwegen de indeling van het academiejaar grondig te veranderen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De lessen zouden al op 1 september starten en mogelijk leggen de studenten om de 5 weken examens af. Brussel en Antwerpen passen voorlopig. De Gentse studentenraad vindt zo'n wijziging niet nodig.

Twee keer een semester les, examens in januari en juni en een eventuele tweede zit in augustus of september: zo verloopt het academiejaar van de meeste studenten aan de UGent en de KU Leuven op dit moment.

Toekomstige studenten aan deze universiteiten leggen mogelijk een drastisch ander parcours af want allebei overwegen ze de indeling van het academiejaar grondig te veranderen.

De UGent staat het verste met de plannen, meldt Het Laatste Nieuws. Daar liggen vier mogelijke scenario's op tafel waarbij het academiejaar telkens al op 1 september start. In het minst verregaande scenario behoudt de universiteit het huidige systeem met twee semesters, maar vinden de examens in december en mei plaats en de herexamens al in juni.

In het meest ingrijpende scenario ruilt de universiteit het semestersysteem voor een resem lesmodules, telkens gevolgd door examens. Deze gang van zaken zou zich elke vijf weken herhalen.

"Herschikking van de kalender is een van de denkoefeningen"

"We willen met onze studenten voortdurend het debat voeren over de kwaliteit van ons onderwijs", licht Ilse De Bourdeaudhuij de plannen aan Studio Brussel toe. Zij is onderwijsdirecteur van de UGent. "Is het innovatief? Is het afgestemd op de huidige maatschappij? Een mogelijke herschikking van de kalender van onze studenten is een van de denkoefeningen."

"Modules van vijf weken les gevolgd door een examen is een idee dat op tafel ligt. Veel gerenommeerde internationale universiteiten doen dit al", gaat ze verder in "De ochtend" op Radio 1. "Onderzoek toont aan dat actief en probleemoplossend leren door samenwerking "echt" leren is. Wie leerstof tijdens de les verwerkt, hoeft minder te studeren."

De Bourdeaudhuij toont begrip voor de vrees van veel studenten dat een modulair systeem tot een permanente druk zal leiden. "Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat dit niet noodzakelijk het geval is. Het is ook de bedoeling dat in dit scenario de belasting voor de student dezelfde blijft. Wat ze nu in een semester moeten presteren, zouden we over de modules herverdelen."

Een andere bezorgdheid van veel studenten is dat ze bij modules nauwelijks nog tijd voor een studentenleven zullen hebben. "Activiteiten buiten de lessen in in het verenigingsleven zijn voor ons even belangrijk", benadrukt De Bourdeaudhuij. "Onze studenten die in het kader van een uitwisseling in het buitenland hebben gestudeerd, zeggen vaak dat modules niet ten koste van het studentenleven gaan."

"Op basis van een werkgroep zetten we mogelijke ideeën op papier. Enkele weken geleden zijn we het debat gestart en het ligt volledig open. Geen enkel scenario ligt bij voorbaat vast."

"Werkgroep gaat voor- en nadelen na"

De KU Leuven heeft nog geen concrete plannen, maar voelt wel veel voor de ideeën die Gent naar voren schuift. Ook deze universiteit wil een werkgroep oprichten om een eventuele hertekening van het academiejaar te bekijken.

"Die werkgroep zal de voor- en nadelen nagaan", vertelt rector Rik Torfs aan VRT Nieuws. "De werkgroep zal representatief zijn met mensen van het academisch en administratief personeel en ook met studenten. Het is een hervorming die voor al deze mensen nogal wat consequenties heeft. Enkel in een sfeer van consensus willen we dit onderwerp behandelen."

"Huidige tweede zittijd verstoort leercurve van de student"

Aan een systeem met modules denkt de KU Leuven niet meteen, vertelt vicerector onderwijsbeleid Didier Pollefeyt aan deredactie.be. De universiteit overweegt wel met de tweede zittijd te schuiven en die nauwer bij de eerste zittijd te laten aansluiten.

"Het belangrijkste argument om dit te doen is dat het huidige tijdstip van de tweede zittijd de leercurve van de student verstoort. Wie in januari niet voor een vak is geslaagd, kan pas in augustus of september een herexamen afleggen. De leercurve richting de eerste zittijd zakt hierdoor helemaal weg. Wat stelt de relatie tussen de lessen en het examen nog voor als studenten alles in de zomer uit het niks moeten oprakelen?"

"Een belangrijk element in dit debat is ook de definitie van de tweede zittijd. Is het een tweede kans voor studenten die in de eerste zittijd te weinig hebben gestudeerd of pech hebben gehad? Of is het gewoon een tweede moment in het jaar om examens af te leggen?"

"Veel studenten spreiden op dit moment bewust hun examens en hun thesis over de eerste zittijden in januari en juni en de tweede zittijd in september. Dit betekent dat docenten vaak het jaar rond met hun onderwijstaken bezig zijn. Als we de tweede zittijd nauwer bij de eerste zittijd laten aansluiten, krijgen docenten meer tijd voor onderzoek of congressen."

"Voor ons komt dit veel te vroeg"

Zowel de UGent als de KU Leuven benadrukt met klem dat de plannen op dit moment nog niet voorbij het stadium van een denkoefening zijn. Sowieso is een eventueel hertekend academiejaar nog niet voor meteen. Als een scenario het zou halen, dan zal het ten vroegste in 2019 in voege treden.

Opmerkelijk: de universiteiten van Brussel en Antwerpen passen voorlopig voor de plannen van Gent en Leuven. "We hebben dit in het verleden al besproken met de studenten en het personeel, maar het ontbreekt aan een draagvlak", vertelt vicerector onderwijs Ann De Schepper aan VRT Nieuws. "Veel zaken die in Gent en Leuven op tafel liggen, kunnen bovendien al binnen het huidige semestersysteem. Eén algemeen beleidssysteem zou uiteraard beter zijn, maar voor ons komt dit veel te vroeg."

Ook de Gentse studentenraad is niet laaiend enthousiast over het voorstel. Hij nam zopas unaniem een standpunt in over de kwestie rond de herindeling van het academiejaar. De studentenraad vindt een wijziging van de indeling van het academiejaar niet nodig.

"We hebben met studenten van alle faculteiten, konventen (overkoepelende organen van studentenverenigingen) en experts binnen de universiteit gesproken en op basis daarvan een voorstel tot standpunt geformuleerd. Dit is momenteel een zeer open discussie waar nog helemaal niets is beslist. Als studentenraad staan we open om het debat aan te gaan en te kijken waar verbetering mogelijk is. Als er echt een voorstel is dat een verbetering inhoudt en waar een draagvlak voor is, dan kunnen we in een hervorming meegaan", zegt Dylan Couck, verantwoordelijke voor onderwijsmaterie in de Gentse studentenraad.