Tweede Vlaamse FietsTelweek focust op fietsfiles Auteur: Dominique Fiers

ma 19/09/2016 - 12:08 Dominique Fiers Vanmorgen is de tweede Vlaamse FietsTelweek van start gegaan. In 170 steden en gemeenten zijn vaste meetpunten geïnstalleerd die tellen hoeveel fietsers er voorbijkomen. Duizenden fietsers rijden rond met een app die gegevens over hun traject verzamelt. Met de informatie willen de Vlaamse overheid en de gemeenten hun fietsbeleid verbeteren.

De bedoeling van de FietsTelweek  -vanmorgen in Leuven afgetrapt door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en de Leuvense schepen van Mobiliteit Dirk Robbeets (SP.A)-  is om een week lang fietsbewegingen en fietsersstromen in kaart te brengen. Dat gebeurt via vaste en mobiele telpunten, manueel verzamelde gegevens en via de data uit de FietsTelApp.

De eerste editie vorig jaar was het eerste grootste fietsonderzoek in zijn soort ooit in Vlaanderen. Uit de resultaten van vorig jaar bleek onder meer dat Vlamingen gemiddeld vrij lange afstanden fietsen.

Ook dit jaar zullen de verzamelde gegevens bijeengebracht worden in een opendataplatform. De cijfers zullen worden vergeleken met die van vorig jaar om evoluties te noteren.

Ontwikkelingen snel oppikken

"Meten is weten", stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We willen een duidelijk beeld krijgen van het fietsgedrag van de Vlaming. Zo kunnen we de juiste fietsinvesteringen doen. We willen nieuwe ontwikkelingen snel oppikken. Zo gaat de Vlaamse Overheid gericht kruispunttellingen uitvoeren in Leuven, Gent en Antwerpen om het fenomeen van fietsfiles in kaart te brengen."

"Op basis van de informatie krijgen we een beeld van de lengte van de trajecten: waar mensen vertrekken en aankomen en de snelheid die ze halen", zegt Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen. ‘We moeten overheden bewust maken van het aantal fietsers.

"De meest gehoorde reactie vorig jaar was dat er meer fietsers zijn dan gedacht. Om een goed fietsbeleid te voeren moet je weten hoeveel fietsers er zijn en waar ze rijden. Met de FietsTelweek willen we de evoluties in het fietsverkeer belichten. Alleen zo kunnen we tot oplossingen komen", aldus nog Baert.

Ook voor de fietsers is deelname interessant. Ze leren hun eigen fietsgedrag beter kennen: het totaal aantal afgelegde kilometers, maar ook de euro’s en de hoeveelheid CO2-uitstoot die ze besparen, net als het aantal calorieën dat ze daarbij verbranden.

VRT

Aan de Naamsepoort in Leuven werd een meetslang geïnstalleerd

De FietsTelweek vindt plaats in het kader van de Week van de Mobiliteit en is een initiatief van onder meer de Fietsersbond, Fietsberaad Vlaanderen, de Vlaamse overheid, de provincies en de gemeenten.

Iedereen die dat wil kan meedoen aan de telling door de gratis FietsTelApp te downloaden. Wie dat doet, maakt ook kans op een prijs. Alle info vindt u op www.Fietstelweek.be.

VRT ???media.video.type.mz_vod???