Jongeren willen foto's op sociale media kunnen blokkeren Auteur: Joris Truyts

vr 29/01/2016 - 15:36 Joris Truyts Jongeren willen de mogelijkheid om beelden van hen te blokkeren op sociale media, ook als ze die niet zelf hebben geplaatst. Dat was een van de conclusies bij de zitting van het jongerenparlement die de Privacycommissie vandaag organiseerde in de Kamer. Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein (Open VLD) beloofde dat er binnen de twee jaar een nieuwe, meer slagkrachtige Privacycommissie komt om de problemen beter aan te pakken.

120 jongeren werkten in het parlement een reeks aanbevelingen voor de regering uit. Een van de opvallende conclusies is dat ze een foto of filmpje waarin ze voorkomen willen kunnen blokkeren, of op zijn minst "blurren". "Een mogelijkheid is een alarmknop, waarmee het beeld tijdelijk onzichtbaar wordt voor andere gebruikers en er een dialoog kan worden opgestart", vat een deelnemer het samen.

Bart Tommelein is ervan overtuigd dat we een dergelijke maatregel in wetgeving zouden kunnen omzetten, ook tegenover multinationals als Facebook of Twitter. "Ik ben vrij optimistisch dat we dergelijke sites snel een strenger kader kunnen opleggen, omdat de neuzen van de Europese lidstaten stilaan in dezelfde richting wijzen", zegt hij.

Informeren over rechten

Jongeren moeten daarnaast beter worden geïnformeerd over hun rechten op het internet, vinden de 120 deelnemers. Privacyinstellingen bestaan, maar veel gebruikers zijn er niet van op de hoogte. Daar is een rol voor de school weggelegd. "Wanneer men zijn eerste stappen zet op de sociale media is dat het ideale moment om te informeren en te discussiëren", zegt professor Michel Walrave, die de debatten begeleidde.

Ook voor de ouders is een rol weggelegd, al zijn het soms net zij die zich beter moeten beheersen, vinden de jongeren. Het zogenoemde "sharenting", ouders die hun kroost te vaak fotograferen en online plaatsen, blijkt niet te onderschatten. "Ouders moet worden aangeleerd het standpunt van hun kinderen in te nemen als ze iets delen", aldus Walrave. "Mogelijk moet hierrond een campagne worden gevoerd, al kan het ook nuttig zijn het onderwerp aan bod te laten komen in fictieprogramma's."

Nieuwe Privacycommissie

Voorts beloofde Tommelein dat hij binnen de twee jaar een nieuwe Privacycommissie gaat oprichten die conflicten grotendeels onttrekt aan de rechtbank en die boetes kan opleggen die tot in de miljoenen lopen.

Als gebruikers hun rechten geschonden zien op het internet en de sociale media zijn ze niet snel geneigd daarmee naar de politie te stappen. "De Belgische rechtspraak is nu eenmaal niet echt vrijgevig", zegt advocaat Marc Isgour, die het debat begeleidde. "Slachtoffers staan voor een dilemma: investeer ik in een dure procedure die mij mogelijk gelijk geeft, maar mij op financieel vlak niet echt zal compenseren?"

Tommelein is het eens met die analyse. Europa heeft in december al beslist dat de lidstaten hun beleid rond databescherming krachtiger moeten maken, maar de staatssecretaris wacht niet op de uitwerking van die verordening.

"In de loop van de komende twee jaar komen we al met een nieuwe, slagkrachtigere Privacycommissie", zegt hij. De commissie zal proactief kunnen oordelen en een veel groter ontradend effect hebben dan de huidige. "Miljoenboetes behoren wel degelijk tot de mogelijkheden", stelt Tommelein. "Die kunnen oplopen tot 4 procent van de omzet van het betrokken bedrijf."