Belgische jongeren zien de toekomst erg somber in Auteur: Freek Willems

wo 07/10/2015 - 08:05 Freek Willems De Belgische twintigers en dertigers zien de toekomst erg somber in. Natuurrampen door de klimaatverandering, godsdienstoorlogen en minder werk en sociale rechten, het komt allemaal op hen af en collectieve oplossingen zijn niet meteen voorhanden. Dat schrijft socioloog Mark Elchardus in zijn nieuwe boek "Voorbij het narratief van neergang".

De twintigers en dertigers van vandaag hebben het over het algemeen goed, sociaaleconomisch minstens even goed als hun ouders. Hun persoonlijke toekomst zien ze dan ook "erg optimistisch" in, zegt Elchardus in een interview met De Standaard.

Maar zodra het over de buitenwereld gaat, slaat dat toekomstbeeld volledig om, stelde de socioloog vast. Voor zijn boek voerde hij eind 2013 tweeduizend gesprekken met Vlaamse, Waalse en Brusselse jongvolwassenen.

Die gesprekken schetsten een gitzwart mens- en wereldbeeld bij de Belgische twintigers en dertigers:

  • 92,1 procent van hen denkt dat de opwarming van de aarde steeds meer natuurrampen zal veroorzaken
  • 89,4 procent vreest een daling van de werkgelegenheid, meer druk op de sociale zekerheid en lagere pensioenen
  • 82,8 procent vreest een steeds grotere kloof tussen arm en rijk
  • 78,8 procent vreest dat mensen alsmaar langer zullen moeten werken
  • 77 procent vermoedt dat het leven alleen betaalbaar zal blijven met twee jobs
  • 70 procent vreest meer godsdienstoorlogen door een gebrekkige integratie en de onder druk staande relatie tussen moslims en andere Europeanen
  • 68,8 procent vreest meer terroristische aanslagen en meer slachtoffers van die aanslagen

"De angst regeert"

Voor Elchardus is het duidelijk: "De angst regeert. Belgische twintigers en dertigers geloven niet langer in de vooruitgang van de samenleving, maar in de structurele neergang."

Dat negatieve wereldbeeld wordt grotendeels veroorzaakt door de globalisering, weet Elchardus. "Die voelt al langer als een bedreiging aan en ondermijnt het gevoel van maakbaarheid, het idee dat mensen bekwaam zijn om eigenhandig een samenleving in elkaar te boksen", zegt hij in de krant.

De Belgische jongeren geloven daarbij ook niet meer in de politiek. "Ze willen de toekomst wel aanpakken, maar ze geloven niet meer in collectieve oplossingen", zegt Elchardus.