Bijna 10% Vlaamse professoren niet in orde met Engelse taaltest Auteur: Marjan Temmerman, Floor Bruggeman, Rik Arnoudt, Joris Truyts

vr 20/02/2015 - 06:24 Update: vr 20/02/2015 - 17:38 Marjan Temmerman, Floor Bruggeman, Rik Arnoudt, Joris Truyts Een kleine 10 procent van de Vlaamse professoren die lesgeven in het Engels, heeft nog geen attest behaald van de verplichte taaltest. Ofwel slaagden ze niet voor de test, ofwel weigerden ze de test af te leggen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt te willen bekijken hoe de regeling kan worden bijgestuurd. De N-VA wil vasthouden aan de test.

Docenten die aan de Vlaamse universiteiten of hogescholen in het Engels lesgeven, moeten voortaan over een gevalideerd bewijs van hun taalbeheersing beschikken. Ze werden daartoe verplicht door de vorige Vlaamse regering en dat tegen 1 februari 2015.

Bijna 10 procent van de professoren aan de Vlaamse universiteiten blijkt nu echter niet geslaagd voor de taaltest of weigerde de test af te leggen. Dat blijkt uit cijfers van het college van regeringscommissarissen. Strikt genomen mogen degenen van wie de taalbeheersing onvoldoende is, niet langer lesgeven in het Engels.

Dure taaltest bestaat niet in buitenland

Bij de professoren die de taaltest wel met succes hebben afgelegd, overheerst een gevoel van ongeloof over de verplichting. "Ze vonden dat absurd", zegt Kristiaan Versluys, onderwijsdirecteur en professor Amerikaanse letterkunde aan UGent. "Het was beter geweest indien men professoren die al jarenlang in het Engels lesgaven en van wie de evaluaties goed waren, had vrijgesteld van de test. Dat zou heel wat miserie hebben vermeden." De test is overigens uniek in België, geen enkel ander land zou de test opleggen aan zijn professoren.

De test heeft daarnaast ook een hoog prijskaartje. "Alleen al voor de UGent kostte de test dicht bij de 100.000 euro en dan rekenen we de tijd dat de professoren en de administratie erin moesten steken, er nog niet bij."

"Tests zijn helemaal niet nodig"

Ook Rik Torfs, rector van de KULeuven, liet in "De ochtend" duidelijk verstaan geen voorstander te zijn van de Engelse taaltest. "De test is helemaal niet nodig. Universiteiten hebben er zelf alle belang bij om uitstekend onderwijs te brengen. Ze gaan dan ook geen professoren voor de aula brengen die zich onverstaanbaar uitdrukken."

Het invoeren van de taaltest was volgens Torfs te wijten aan de "extreme regulitis" van de vorige Vlaamse regering. Torfs hoopt dan ook dat de politici snel inzien dat ze de universiteiten voldoende vertrouwen moeten geven. "Bij Amerikaanse universiteiten mogen wetenschappers uit Korea en Latijns-Amerika probleemloos doceren, ook al is hun accent niet vlekkeloos."

Torfs noemt de maatregel ook een "ongelukkige manier" om het Nederlands te promoten. "We moeten onze taal meer door positieve maatregelen promoten, niet door iemand te verhinderen in het Engels op te treden."

"Het is de verantwoordelijkheid van elke instelling om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs centraal staat én geborgen is", reageert Hilde Crevits. "De vraag is of de taaltest het juiste middel hiertoe is." De minister wil herbekijken of de taaltest eigenlijk wel zo'n goed middel is.

N-VA houdt vast aan test

N-VA wil niet weten van een eventuele afschaffing van de taaltest voor docenten en professoren. "Mogen we niet verwachten dat zij vaardig zijn in taal, net zoals ze vaardig zijn in hun vak? ", werpt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls op. Eerder op de dag had minister Crevits kanttekeningen geplaatst bij de taalregeling en zich afgevraagd of de taaltest wel het juiste middel is.

Coalitiepartner N-VA volgt haar dus niet. "N-VA blijft achter de taaltest in het hoger onderwijs staan", luidt het. De partij doet dat naar eigen zeggen om kwalitatieve redenen en voor de democratisering van het onderwijs. "Sommige studenten hebben het al moeilijk met het Nederlands als onderwijstaal, laat staan dat ze dan les krijgen van een docent die de eigenlijke onderwijstaal (bv. Engels, nvdr.) niet voldoende beheerst", argumenteert Daniëls.