"Vlaanderen is er niet in geslaagd onderwijs te democratiseren" Auteur: Gianni Paelinck

di 09/09/2014 - 13:21 Update: di 09/09/2014 - 16:10 Gianni Paelinck Het onderwijssysteem in Vlaanderen blijkt een vrij elitair karakter te hebben. Volgens een nieuw rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komt in Vlaanderen slechts 5,75% van de studenten uit laaggeschoolde gezinnen, die nochtans 18% van de bevolking uitmaken.
Bekijk hier de powerpointpresentatie van het rapport

Uit het OESO-rapport blijkt dat 45 procent van de Vlamingen dezelfde opleiding heeft genoten als hun ouders, bijna de helft heeft dan weer een hoger diploma gehaald. Dat is een relatief hoog cijfer in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen.

We zijn geëvolueerd van een elite-universiteit naar een middenklasse-universiteit
OESO-onderwijsexpert Dirk Vandamme

Als we kijken naar de totale studentenpopulatie, dan komt nog geen 6% uit laaggeschoolde gezinnen. Meer nog: kinderen van hooggeschoolde ouders hebben in bij ons zes keer meer kans om hogere studies te doen. Daarmee bevinden we ons in de buurt van Frankrijk dat een erg elitair onderwijssysteem heeft. Dat is geen onbelangrijk gegeven, want de OESO stelt dat laaggeschoolden in Vlaanderen veel meer risico lopen op werkloosheid terwijl de werkloosheid onder hoogopgeleiden relatief laag is.

"Qua democratisering doen we het in het onderwijs heel erg slecht", vindt OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme. "Met democratisering bedoelen we minder sociaal onderscheid qua afkomst onder de studenten, maar daar zijn we niet in geslaagd. We zijn geëvolueerd van een elite-universiteit naar een middenklasse-universiteit. In andere landen is dat minder het geval."

Minder jongeren naar het hoger onderwijs

We slagen er niet alleen niet in om kinderen van laaggeschoolde ouders naar het hoger onderwijs te brengen, ook de groei van het aantal universiteitsstudenten in het algemeen in ons land vertraagt. Zo verwacht de OESO dat zo'n 33 procent van de jongvolwassenen in ons land naar de universiteit zullen trekken, terwijl dat in andere OESO-landen maar liefst 60 procent is. De opvatting dat we in Vlaanderen te veel mensen naar het hoger onderwijs sturen, klopt dus niet.

"Ik vind het heel erg want Vlaanderen heeft de ambitie om een dynamische open economie te hebben en dat hangt af van hooggeschoolde arbeid", aldus onderwijsexpert Van Damme. "Als we de economie niet blijven voeden met hooggeschoolden, dan lopen we een vrij groot risico."

De financiering van het onderwijs

De OESO heeft ook de financiering van ons onderwijs onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat een Belgische hoger onderwijsinstelling jaarlijks zo'n 12.000 euro investeert per student. Daarmee zit ons land iets boven het gemiddelde van de andere geïndustrialiseerde landen.

Een groot deel van dat geld moet overigens van de overheid komen, want slechts tien procent van het geld in het hoger onderwijs komt volgens de OESO uit privébronnen, het OESO-gemiddelde ligt op 31 procent.

Nog één opmerkelijk cijfer uit het rapport: in België levert een vrouw met een academisch diploma de staatskas uiteindelijk het meest op in vergelijking met alle andere OESO-landen.