Gemeenten dreigen met juridische actie tegen vliegroute "Leuven Rechtdoor" Auteur: Belga

vr 05/09/2014 - 14:17 Belga Zeven gemeenten in het oosten van Vlaams-Brabant dreigen met juridische stappen tegen de opstijgroute "Leuven Rechtdoor", die op 6 maart op Brussels Airport werd ingevoerd. Ze willen dat de bevoegde autoriteiten deze route schrappen en terugkeren naar de vroegere situatie. Dat is gebleken tijdens een bijeenkomst in Haacht waarop vertegenwoordigers van zeven gemeenten aanwezig waren, meldt het actiecomité Leuven Rechtdoor.

De aanwezige gemeenten - Haacht, Keerbergen, Kampenhout, Rotselaar, Lubbeek en Holsbeek - gaan tijdens de eerstvolgende gemeenteraad of schepencollege een motie voorleggen waarin aan de federale regeringsonderhandelaars gevraagd wordt het principe van eerlijke spreiding van het vliegtuiglawaai in het regeerakkoord op te nemen. De stad Leuven was ook aanwezig maar heeft nog geen standpunt ingenomen. Aarschot en Bierbeek waren verontschuldigd.

Leuven Rechtdoor wijst erop dat de dichtbevolkte regio ten noorden en oosten van Leuven al sinds jaar en dag 70 procent van alle in Zaventem landend vliegverkeer voor haar rekening neemt en dat gedurende 85 procent van de dag. Doordat de regio sinds 6 maart ook nog geconfronteerd wordt met het lawaai van opstijgende vliegtuigen is het de enige regio rond de luchthaven die geen enkele dag rust meer kent.

Voor 6 maart draaide een deel van de vliegtuigen die opstegen van baan 07R van Brussels Airport nog voor Leuven rechtsaf in de richting van het baken van Huldenberg. Sinds begin maart vliegen de toestellen echter rechtdoor tot voorbij Leuven om pas dan de bocht te maken. Volgens het actiecomité Leuven Rechtdoor was er met de vorige route niet alleen een betere spreiding, die route zou bovendien logischer, veiliger en milieuvriendelijker zijn.