"Te weinig specialisatieplaatsen voor studenten geneeskunde" Auteur: Belga

wo 21/05/2014 - 16:55 Belga Er zijn onvoldoende opleidingsplaatsen voor studenten geneeskunde die willen specialiseren. Soms zijn er wel genoeg plaatsen, maar zijn er onvoldoende fondsen van overheidswege beschikbaar om de plaatsen effectief in te vullen. Dat klaagt het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg aan in een nota. De problematiek is bekend, maar op korte termijn lijkt niet meteen een oplossing voorhanden.

Het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg hekelt in naam van de vijf Vlaamse universiteiten dat er niet voldoende studenten kunnen specialiseren, ook niet in knelpuntspecialisaties. Het aantal plaatsen per specialisatie wordt sinds 1997 weliswaar beperkt om een overaanbod te vermijden, maar toch worden er minder opleidingsplaatsen toegekend dan voorzien door een structureel gebrek aan middelen. Voor de opleiding algemene heelkunde bijvoorbeeld werden 75 plaatsen voorzien. De universiteiten vullen er slechts 51 in.

In een reactie stelt Guy Vanderstraeten, decaan van de faculteit geneeskunde van de Universiteit Gent, dat "het probleem gekend is". "Er is overleg gepland met de bevoegde decanen van de vijf Vlaamse universiteiten. De nota komt er natuurlijk net voor de verkiezingen, aangezien het probleem vooral ligt bij een gebrek aan fondsen van overheidswege. We vroegen al meermaals om overleg met het kabinet Volksgezondheid."

"We wachten op een advies vanwege de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en Huisartsen", zegt Katleen Sottiaux, woordvoerster van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS). Daarin zijn de bevoegde decanaten zelf vertegenwoordigd. "Op basis van het advies zal er gewerkt worden aan een oplossing, bijvoorbeeld door meerdere studenten per stagemeester toe te laten of plaatsen in het buitenland aan te moedigen." De Hoge Raad bekijkt niet hoe er alternatieve financiering kan komen. "Dat zal waarschijnlijk iets zijn voor de volgende minister", luidt het.

Vanderstraeten bevestigt dat er gekeken wordt naar tijdelijke oplossingen. "De vraag naar bijkomende financiering zou opgenomen moeten worden in het regeringsprogramma na de verkiezingen. Dat is de boodschap die de studenten brengen en de decanaten steunen dat", stelt hij.

Het probleem dreigt nog erger te worden, aangezien de opleiding van 7 naar 6 jaar wordt teruggebracht. In 2018 zullen daarom nog veel meer stageplaatsen nodig zijn. Studenten uit 2 verschillende opleidingsjaren studeren dan samen af.