Comité P wil richtlijnen voor interventie-eenheden Auteur: Freek Willems

di 01/04/2014 - 16:13 Freek Willems Het Comité P, dat de politiediensten controleert, wil dat de politie een duidelijke procedure uitwerkt om om te gaan met onhandelbare personen. Zo'n procedure is er nu namelijk niet. Dat blijkt uit een rapport van het Comité P, dat een onderzoek uitvoerde naar de werking van de interventie-eenheden van de lokale politiezones in ons land, na de "Panorama"-uitzending over de dood van Jonathan Jacob.

Het onderzoek van het Comité P ging niet over de dood van Jacob zelf - de man stierf vier jaar geleden in een politiecel in Mortsel. Hij was daarvoor hardhandig aangepakt door leden van de Antwerpse interventie-eenheid. In februari vorig jaar zond "Panorama" tot dan geheim gebleven camerabeelden over die dag uit in "De gestoorde procedure".

Het Comité P onderzocht wel hoe andere interventie-eenheden van de lokale politie optreden in gelijkaardige situaties en hoe de speciale eenheden van de federale politie dat doen.

Uit het rapport van het Comité P, dat onze redactie kon inkijken, blijkt dat op dit moment 23 lokale korpsen in ons land zo'n speciaal interventieteam hebben en dat die interventie-eenheden allemaal op een andere manier werken.

"De diversiteit van redenen van bestaan van dergelijke eenheden en het verschil in uitgevoerde taken maakt het landschap niet echt transparant", concludeert het comité. "Tussen de aangetroffen eenheden bestaat een bijzonder grote diversiteit op vlak van organisatie, takenpakket, gehanteerde procedures, selectie, opleiding... Geen twee eenheden lijken dezelfde."

Geen standaardaanpak voor patiënten als Jacob

Voor patiënten zoals Jonathan Jacob, die onder invloed van amfetamines in een psychose belanden, blijken de lokale zones ook geen standaardaanpak te hebben. Ze blijken het fenomeen, het zogenoemd geëxiteerd delirium, ook niet te kennen. Alleen de speciale eenheid van de federale politie weet hoe ze met zulke mensen moet omgaan, zo blijkt uit het rapport.

"In het beginstadium zal een onderhandelaar (in burger gekleed) trachten betrokkene te overtuigen om rustig uit de cel te komen. Fysiek contact zal zoveel mogelijk vermeden worden en het gebruik van schilden, matrakken en vorken is uitgesloten om de eenvoudige reden dat dit het risico op innerlijke verwondingen sterk doet toenemen", luidt de procedure van de federale politie.

In het geval van Jacob gebeurde echter net het omgekeerde. Het Comité P wil daarom dat de politie in overleg met de medische sector richtlijnen uitwerkt voor de interventie-eenheden, zodat ze weten hoe ze het best te werk gaan. De eenheden moeten ook van elkaar leren hoe het beter kan.


eerder verschenen: