39 buitenlandse pleegkinderen in Vlaanderen hebben geen erkend statuut Auteur: Adam Vanwildemeersch

vr 21/02/2014 - 13:23 Adam Vanwildemeersch In Vlaanderen verblijven er 39 buitenlandse pleegkinderen zonder erkend verblijfsstatuut. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen en bevestigt het kabinet van minister van Gezin Jo Vandeurzen (CD&V).

De kinderen zijn wel ingeschreven bij Pleegzorg Vlaanderen, maar kunnen geen identiteitspapieren krijgen. Dat levert praktische problemen op, aldus Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen.

"Die kinderen kunnen niet naar het buitenland reizen met hun pleeggezin en ze hebben geen recht op kinderbijslag. Soms kunnen ze zich ook niet aansluiten bij sportclubs of andere vrijetijdsbestedingen in de buurt. Dat brengt natuurlijk heel wat frustraties met zich mee voor pleeggezinnen en pleegzorgbegeleiders. We zijn dan ook vragende partij voor een overkoepelend statuut hiervoor, om deze kinderen het recht te geven op een identiteit."

In totaal zijn er in Vlaanderen ongeveer 5.000 pleegkinderen.