"Hoge Raad voor Justitie is een leeuw zonder tanden" Auteur: Wouter Carton

vr 04/10/2013 - 14:20 Wouter Carton "Als de minister de Hoge Raad voor Justitie om een onderzoek vraagt, dan is dat vaak maar een bliksemafleider", zegt grondwetspecialist Paul Van Orshoven. Hij neemt ontslag bij de Hoge Raad, om persoonlijke redenen, maar hij spaart zijn kritiek niet.

Hoogleraar Paul Van Orshoven was nog maar een jaar aan de slag bij de Hoge Raad voor Justitie, maar stapt nu alweer op. "Ik wil mij toeleggen op mijn academische werk, het blijkt niet combineerbaar", zegt hij. "Ik wil de laatste drie jaar voordat ik met emeritaat ga, nog academisch werk leveren."

Belga

"Maar dat neemt niet weg dat ik geen vrede heb met de manier waarop de Hoge Raad moet werken. Het is een leeuw zonder tanden", is Van Orshoven scherp.

"Wat gebeurt er met de audits en de adviezen die de raad uitbrengt? Niets. Ik betwijfel zelfs of de minister (Annemie Turtelboom, red.) onze adviezen over wetswijzigingen leest. Het is niets meer dan een obligaat nummertje."

"Ik geef een voorbeeld. Al jaren zegt de Hoge Raad dat het niet goed gaat bij het hof van beroep in Brussel. Plots is er dan een incident, dan gaat de minister van Justitie naar de Kamer en daar zegt ze dat ze een onderzoek heeft gevraagd bij de Hoge Raad. Maar ik vrees dat het alleen maar een bliksemafleider is. De Hoge Raad heeft al genoeg onderzoeken ingesteld. De hamvraag is: wat gebeurt ermee?"

Justitie defederaliseren?

Ook de interne werking van de Hoge Raad neemt Van Orshoven op de korrel. "Na mijn korte passage bij de Hoge Raad ben ik er steeds meer voorstander van om justitie te defederaliseren. Hier zitten 22 Nederlandstaligen en 22 Franstaligen. Maar die denken totaal anders over justitie. De ene gaat links, de andere rechts en het resultaat is dat we in het midden stil blijven staan."