De Lijn bespaart 60 miljoen euro in 2012

wo 18/01/2012 - 19:30 De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn wil dit jaar 60 miljoen euro besparen. De Lijn wil dat doen met minder uitgaven, meer ontvangsten en door het aanbod beter af te stemmen op de vraag. Het ACV vreest voor honderden ontslagen, maar De Lijn noemt dat cijfer voorbarig.

De voorbije weken circuleerden al cijfers over besparingen tussen 50 en 70 miljoen euro. De uiteindelijke doelstelling ligt daar dus tussenin. De besparingen zijn nodig omdat De Lijn 2011 met verlies heeft afgesloten. Een gevolg van tegenvallende inkomsten en stijgende prijzen bij leveranciers en van grondstoffen.

De vervoersmaatschappij wil onder meer besparen door minder uit te geven. Het gaat dan onder meer om energiebesparende maatregelen zoals ecorijden en een betere afstelling van de verwarming in de trams en in de stelplaatsen. Er zal ook worden gesnoeid in het aantal overuren.

VRT

Daarnaast wil De Lijn ook extra inkomsten halen uit intensievere controles op zwartrijden. In februari worden de tarieven ook verhoogd, met gemiddeld 2,7 procent.

Ten derde wil De Lijn het aanbod beter afstemmen op de vraag. Zo zullen lijnen of ritten met weinig reizigers een lagere frequentie krijgen, worden nauwelijks gebruikte haltes geschrapt en worden trajecten geïntegreerd. In totaal zouden er zo'n 400 bussen minder rijden.

De maatregelen die met de dienstverlening te maken hebben, zouden goed zijn voor 40 van de 60 miljoen die De Lijn wil besparen. Volgens de maatschappij zullen de regels van basismobiliteit "zo strikt mogelijk" worden toegepast. Ook het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer zouden zoveel mogelijk ontzien worden.

Vakbonden vrezen naakte ontslagen

Het ACV ziet de besparingen met een bang hart tegemoet. De vakbond vreest dat vooral de besparingen in de dienstverlening grote gevolgen zullen hebben voor het personeel. 600 mensen zouden er op een of andere manier door getroffen worden, meent het ACV.

Volgens Jan Coolbrandt van het ACV heeft de directie beloofd dat er geen naakte ontslagen op de besparingen zullen volgen en er alleen natuurlijke afvloeiingen zullen komen. Het ACV vraagt zich echter af of dat wel zal lukken.

De directie van De Lijn noemt het cijfer van 600 mensen nog te voorbarig. Vandaag is overigens het sociaal overleg opgestart. De directie heeft de vakbonden beloofd om op basis van afspraken in 2010 te onderhandelen. Geen naakte ontslagen dus, noch aanpassingen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden.

De Lijn heeft een totale begroting van 1 miljard euro. 837 miljoen euro komt van de overheidsdotatie. Op die begroting wordt in 2012 dus 60 miljoen bespaard.