Onenigheid over Vlaamse aanpak van crisis

wo 18/03/2009 - 19:40 In de Vlaamse regering is onenigheid ontstaan tussen Open VLD en de SP.A over de aanpak van de economische crisis, meer bepaald over de "overbruggingspremie" van minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A).
Twee weken geleden bereikte de Vlaamse regering een principieel akkoord over zogenoemde overbruggingspremies om ontslagen tegen te gaan.

Arbeiders en bedienden die door de economische crisis minder kunnen werken, zouden een aanvullende premie krijgen van de overheid. Bedrijven zouden daardoor minder snel mensen moeten ontslaan.

Het idee van de overbruggingspremie kwam van minister van Werk Vandenbroucke. De hele Vlaamse regering volgde hem en ging principieel akkoord. Alleen de Open VLD-ministers maakten nog wat voorbehoud.

"Een gesloten envelop"

Vlaams minister van Begroting en Open VLD'er Dirk Van Mechelen heeft nu het een en ander laten uitrekenen en komt tot de conclusie dat de overbruggingspremie "veel te duur" is.
"Ik pleit voor een gesloten envelop. Wij begonnen met te praten over twee miljoen euro, we zitten op dit ogenblik aan tien miljoen euro. Het enige wat ik wil, is dat we geen systeem opzetten dat onbetaalbaar is voor Vlaanderen", zei Van Mechelen in De ochtend op Radio 1.

Bovendien lijkt de maatregel ook "pervers", volgens de liberalen. De premie is zo royaal dat werknemers die na een arbeidsverdelingsplan minder werken, uiteindelijk meer overhouden.

De maatregel komt zo neer op de invoering van de vierdaagse werkweek, zonder loonverlies en op kosten van de overheid, en daar kan Open VLD zich niet in vinden.

Vrijdag komt het dossier van de overbruggingspremies opnieuw op de ministerraad.