"Onderhandelen over grote staatshervorming"

vr 19/09/2008 - 20:23 De 3 koninklijke bemiddelaars hebben hun eindrapport voorgesteld dat de basis moet zijn voor de communautaire dialoog tussen de gemeenschappen. Eerder op de middag hadden ze het document ook al overhandigd aan de koning. De netelige kwestie BHV wordt in de tekst slim omspeeld.
Het is duidelijk dat beide gemeenschappen het erover eens zijn dat er een grote staatshervorming moet komen. Die zou moeten resulteren in meer autonomie voor de deelstaten.

Die dialoogstructuur moet ook worden opgestart met een "wit blad, zonder taboes of voorwaarden en zal zelf de werkmethode, de agenda en de thema's bepalen."
Deelakkoorden kunnen dan weer worden gesloten én gestemd voor de verkiezingen van juni 2009.

De nota gaat uit van een rondetafel van 12 personen (6 Vlamingen en 6 Franstaligen), maar laat ook ruimte vrij  voor mensen uit de Duitstalige Gemeenschap én eventuele deskundigen naargelang het behandelde thema.

Het document zegt ook dat de kwestie BHV "niet op de agenda van de dialoogstructuur staat" (een Vlaamse eis, red.), maar "te gepasten tijde in een ander, uitgebreid onderhandelingskader" moet worden behandeld (een Waalse eis, red.). Een slimme zet, omdat daardoor wellicht beide taalgroepen akkoord kunnen gaan met het verslag.

Tot slot benadrukken de onderhandelaars dat de dialoog alleen kan slagen als er inspanningen zijn aan beide kanten én als er vertrouwen is tussen de onderhandelaars.

Ook Franstaligen hebben 6 namen

Intussen circuleren ook aan Franstalige kant 6 namen voor de Franstalige delegatie. MR en PS zouden elk 2 onderhandelaars krijgen, CDH en Ecolo elk 1.

Goedele Devroy live

Voor de MR zou het gaat om Senaatsvoorzitter Armand Dedecker en FDF-topman Olivier Maingain. Die laatste moet als tegengewicht dienen voor de aanwezigheid van Geert Bourgeois (N-VA) en Bert Anciaux (Vl.Pro) aan Vlaamse kant.

De PS stuurt Brusselaar Philippe Moureaux en wellicht ook Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt.

Bij Ecolo was de naam van Marcel Cheron al langer bekend. CDH zou dan weer kiezen voor André Antoine, Waals minister van Energie.

Zo zouden de delegaties er mogelijk uitzien:

Vlaamse delegatie Franstalige delegatie
Kris Peeters (CD&V) Armand Dedecker (MR)
Geert Bourgeois (N-VA) Olivier Maingain (FDF)
Dirk Van Mechelen (Open VLD) Philippe Moureaux (PS)
Guy Vanhengel (Open VLD) Jean-Claude Marcourt (PS)
Frank Vandenbroucke (SP.A) André Antoine (CDH)
Bert Anciaux (Vl.Pro) Marcel Cheron (Ecolo)