De Vlaamse jobkorting: wie, wat en hoe?

wo 25/02/2009 - 12:45 Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de jobkorting die de Vlaamse overheid deze maand toekent aan werkende mensen die in het Vlaams Gewest wonen. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje.
De Vlaamse overheid wil de werkende bevolking in Vlaanderen belonen en stimuleren met de zogenoemde jobkorting, een persoonlijke korting op de personenbelasting. Dit jaar wordt de jobkorting in één keer uitbetaald, in februari.

Er zijn drie voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om in 2009 recht te hebben op de Vlaamse jobkorting:
  • U hebt een betaalde baan
  • U woont op 1 januari 2010 (het aanslagjaar van de belastingen voor de inkomsten van 2009) in het Vlaams Gewest
  • U hebt in 2009 een "activiteitsinkomen", een netto belastbaar inkomen, van minstens 5.500 euro
Voor de rechthebbenden zijn er vervolgens twee mogelijkheden:
  • U krijgt een jobkorting van 300 euro als u dit jaar een activiteitsinkomen van 5.500 tot 22.000 euro heeft
  • U krijgt een jobkorting van 250 euro als u dit jaar een activiteitsinkomen van meer dan 22.000 euro heeft

In een keer of in meerdere keren?

Ondanks de ogenschijnlijk eenvoudige voorwaarden blijkt er nog veel onduidelijkheid te bestaan over wie nu recht heeft op die jobkorting en wanneer en onder welke vorm die precies wordt toegekend.

Voor de meesten wordt de jobkorting automatisch in één keer verrekend via de bedrijfsvoorheffing op het loon van februari. Maar voor sommigen wordt de korting in meerdere keren in februari, maart en-of april toegekend, of wordt ze pas verrekend bij de eindafrekening van de personenbelasting van het aanslagjaar 2010.

Dat is onder meer het geval voor wie in februari onvoldoende of geen bedrijfsvoorheffing betaalt, bijvoorbeeld voor werknemers die op dat moment geen werk hadden of thuis zaten met zieken- of zwangerschapsverlof en een uitkering kregen. Zij krijgen de jobkorting later, wél op voorwaarde dat ze in 2009 nog aan de slag gaan.

Ook zelfstandigen krijgen de jobkorting later via de afrekening van de personenbelasting van het aanslagjaar 2010.

Vlaanderen, Brussel of Wallonië?

De jobkorting geldt expliciet voor wie in Vlaanderen woont, dus bijvoorbeeld ook voor werkende buitenlanders die in het Vlaams Gewest wonen, of voor Vlamingen die in Vlaanderen wonen maar in Wallonië of Brussel werken.

Omgekeerd geldt dat Vlamingen die in Brussel of Wallonië wonen, geen recht hebben op de jobkorting. Voor wie op 1 februari 2009 nog niet in het Vlaams Gewest woonde en dit jaar nog naar Vlaanderen verhuist, komt de jobkorting later, via de afrekening van de personenbelasting.

Wie op 1 februari in Vlaanderen woont en later dit jaar naar Wallonië of Brussel verhuist, moet de korting waar hij geen recht op had, terugbetalen via de personenbelasting in 2010.
Wie meer informatie zoekt over de jobkorting, kan terecht op een speciale website, waar ook de meest gestelde vragen gebundeld zijn.