Joos : de Wapenstilstand van Wouter Deprez (3/4)

do 04/11/2010 - 16:36 Cabaretier Wouter Deprez groeide op in West-Vlaanderen, temidden van relicten en verhalen uit de Eerste Wereldoorlog. Voor Radio 1 brengt hij vier verhalen die hem nu – 92 jaar na de Wapenstilstand – bijzonder in het oog sprongen…

vandaag : brieven van een Vlaamse soldaat

In de archieven van het In Flanders Fields Museum vindt Wouter de ontroerende briefwisseling tussen een Vlaamse soldaat en een Nederlandse ‘oorlogsmeter’. De vrouw deed het uit menslievendheid –en eigenlijk om een grote leegte te vullen. De soldaat dacht vooral aan extra tabak. Een verrassend verhaal…