Meise moet zuinig besturen

ma 16/04/2012 - 00:23 "Wil men met de huidige belastingen rondkomen in de komende legislatuur, dan zal er zuinig bestuurd moeten worden." Dat zegt burgemeester Marcel Belgrado (CD&V). En gelijk heeft hij, want de gemeente zit krap bij kas.

De CD&V-N-VA-Groen-meerderheid verlaagde wel de aanvullende personenbelasting van 8,5 naar 8,2 procent, maar daarmee blijft Meise met de hoogste belastingschalen op het vlak van personenbelasting van de regio zitten. Een verdere verlaging lijkt niet mogelijk zonder de werking van de gemeentediensten in het gedrang te brengen.

Meise heeft een dure baksteen in de maag

Voor oppositieleider en oud-burgemeester Roger Heyvaert (Open VLD) moet er het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen -en ook daarna- vooral gewerkt worden aan een verbetering van het financiële en personeelsbeleid.

“Op het vlak van financiën wilden wij na de vorige VLD-CD&V-coalitie (2000-2006) een belastingverlaging van 1,5 procent realiseren, maar we zijn daarna uit de meerderheid gezet. In de vorige legislatuur was hiervoor geld begroot. Onze gemeente moet ook financieel weer gezond gemaakt worden. Dat is voor mij een belangrijk strijdpunt”, zegt Heyvaert.

Er is inderdaad veel geïnvesteerd de laatste jaren in Meise, en de afbetaling van die leningen weegt op het budget van de gemeente. Het Nieuw Administratief Centrum (ruim 11 miljoen euro) werd verder afgewerkt -maar is nog niet helemaal opgeleverd-, er zijn 43 serviceflats gebouwd op de OCMW-site in de Godshuisstraat in Wolvertem, de verbouwing van de gemeentelijke Muziekacademie is gestart en de restauratie van de kerk van Meise en de pastorie van Meuzegem is eveneens aangevat.

Daarmee heeft Meise een serieuze baksteen in de maag. De gemeente investeerde de laatste 10 à 15 jaar ook in de bouw van een nieuwe bibliotheek en een nieuw cultuurcentrum.

Uitdagingen zijn niet mis

De uitdagingen in Meise zijn niet min. Zo moet Meise samen met Aquafin investeren de aanleg van enkele resterende collectorprojecten met een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de voorkoming van wateroverlast staat hoog op de agenda, daar Meise de laatste jaren meermaals getroffen is door watersnood in de lager gelegen gebieden.

Het wegennet moet ook verder onderhouden worden, met het oog op een degelijke mobiliteit. Vooral in Wolvertem dreigt dat een probleem te worden -voor zover het dat nog niet is- omdat er de komende jaren heel wat woonvoorzieningen zullen worden bijgebouwd in Wolvertem-centrum.

Ook belangrijk is het onderhoud van het bestaand patrimonium. Daar staat de gemeente voor de uitdaging om de onderwijslokalen, jeugdlokalen en andere gemeentelijke gebouwen te renoveren.

Sociaal woonproject

Betaalbare woningen vinden in Meise, is voor jonge tweeverdieners haast onmogelijk geworden. Daarom zal het nieuwe bestuur verder moeten investeren in sociale woonprojecten.

De bouw van zestig sociale appartementen aan de Stationsstraat in Wolvertem, staat al lang hoog op de agenda, maar budgettaire beperkingen nopen de huidige meerderheid om sommige projecten uit te stellen tot de volgende legislatuur.

Om plaats te maken voor het sociale woonproject in Wolvertem-centrum moet de turnhal van Gym en Dans worden afgebroken. De nieuwe sportloods zou nog dit jaar gebouwd worden op het voetbalplein van de Veteranen van SC Wolvertem, naast de Sportschuur. Als dat een feit is kan de nieuwe bewindsploeg het sociaal woonproject de komende zes jaar in Wolvertem aan de Stationsstraat realiseren. En dat is hoog nodig als de nieuwe meerderheid jonge gezinnen aan een betaalbare woning in de gemeente wil helpen.

Joris Herpol