Burgemeesters Halle-Vilvoorde naar rechtbank

wo 12/05/2010 - 16:07 Update: wo 12/05/2010 - 17:38 De burgemeesters van Halle-Vilvoorde starten een gerechtelijke procedure omdat de kieskring BHV niet gesplitst is. Ze dienen een klacht in bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel en ze zullen de verkiezingen niet organiseren.

De gerechtelijke procedure kan de stembusgang van 13 juni niet meer tegenhouden, vermits het niet gaat om een kort geding. De burgemeesters weigeren wel om de verkiezingen in hun gemeente te organiseren omdat de verkiezingen ongrondwettig zijn. Hun taken zullen worden overgenomen door de gouverneur van Vlaams-Brabant zodat er toch gestemd kan worden in de betrokken gemeenten.

"We willen vooral een gerechtelijke bevestiging van onze overtuiging dat deze verkiezingen door de niet-splitsing van BHV ongrondwettelijk zijn, om daarmee de druk op de ketel te kunnen houden nadien", aldus burgemeester Dirk Pieters (CD&V) van Halle. In de rechtszaak vragen de burgemeesters ook een schadevergoeding.

"Geen boycotactie"

Toch mag de oproep aan alle colleges van Halle-Vilvoorde om de medewerking te weigeren aan de organisatie van de verkiezingen volgens Pieters niet worden begrepen als een boycotactie of een pleidooi voor chaos.

"Door de niet-splitsing van BHV zijn we grondwettelijk immers in de onmogelijkheid om die verkiezingen te organiseren", stelt Pieters. Hij somt een lange lijst van handelingen op die de aan de actie meewerkende colleges niet zullen stellen. Zo zullen ze geen aanplakborden plaatsen, kieslijsten vaststellen of oproepingsbrieven versturen.